Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מדוע בחולי סכרת Type 1 יש רמות גבוהות של גלוקוז בדם?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

אדם בוגר התנדב לניסוי. הותקנה לו אינפוזיה ומשאבה אוטומטית ששאבה דגימות דם קטנות באופן אוטומטי. האדם הולך לישון בערב ודגימות דם נלקחו ממנו כל רבע שעה למשך שלוש שעות מהשעה 03:00 ועד 06:00 בבוקר, בעודו ישן. נמצא כי רמת ההורמון קורטיזול בדמו הלכה ועלתה. התוצאה משקפת:

1
done
by
מיין לפי

אדם הסובל מהתקף אלרגיה חמור פנה לרופא וקיבל טיפול בקורטיזון. הרופא המליץ לאותו אדם להימנע מצריכת מזון עתיר מלח. מדוע?

1
done
by
מיין לפי

אחרי מסיבת טראנס מטורפת עם אלכוהול חופשי התעוררת בבוקר עם כאב ראש. בתור בוגר הקורס "בקרה אנדוקרינית", מה לדעתך הסיבה לכך?

1
mood
by
מיין לפי

אצל אדם בעל תסמונת אקרומגליה, אשר נוצרה כתוצאה מגידול בהיפופיזה, מה צפויות להיות רמות IGF בדם?

1
done
by
מיין לפי

בלוטות הפינאל של חולדות הוחזקו בתרבית למשך שבוע ימים. בשלושת הימים הראשונים היו חשופות למחזורי אור )12 שעות(: חושך ) 12 שעות(. בשאר הניסוי שהו הבלוטות בחושך. בסוף הניסוי ניתן לבלוטות נוראדרנלין )NE). מה לדעתך יקרה?

1
done
by
מיין לפי

במחקר אפידימיולוגי נמצא כי אצל נשים באפגניסטן יש יותר מקרי התדלדלות עצם מאשר אצל נשים בקפריסין, מה יכולה להיות הסיבה לכך.

1
done
by
מיין לפי

בניסוי פארביוזיס , בו חיברו עכבר db/db( חסר רצפטור ללפטין( לעכבר ob/ob, עכבר הdb:

1
done
by
מיין לפי

בניסוי פארביוזיס, בו חיברו עכבר טרנסגני המבטא AgRP ביתר לעכבר ob/ob, העכבר הטרנסגני:

1
done
by
מיין לפי

גילוי מקרי של אוגר מוטנטי בעל מחזור יממתי קצר באופן משמעותי מזה של אוגרים נורמליים עזר למחקר בתחום השעון הביולוגי. כיצד?

1
done
by
מיין לפי