Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אורך הגל של גל מסוים הוא 600nm. מהירות ההתקדמות שלו היא C=3X108 m/s. מהו תדר הגל?

1
done
by
מיין לפי

רזולוציה של מערכת אופטית במישור XY מוגדרת בתור:

1
done
by
מיין לפי

מהי ההגדרה הפורמאלית המלאה של הדרך האופטית בין שתי נקודות a ו- b?

1
done
by
מיין לפי

האם יתכן שנראה עצם בהיר יותר מן הרקע במיקרוסקופ פאזות חיובי (חריץ במשטח הפאזות)?

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל העקרוני המשמעותי ביותר בין מצלמת cMOS לבין מצלמת CCDרגילה?

1
done
by
מיין לפי

6) לשתי מצלמות CCD יש יעילות קוונטית דומה (רגישותן לאור דומה), שתיהן מקוררות באופן דומה, וגודל הפיקסלים שלהן דומה, אך לראשונה יש באריות בעלות קיבולת גדולה יותר מאשר לשניה. איזה מבין המשפטים הבאים נכון?

1
done
by
מיין לפי

באיזה מצב אי אפשר להשתמש במיצוע של תמונות עוקבות על מנת להקטין את הרעש בתמונה?

1
done
by
מיין לפי

8) מה הסיבה הפיזיקאלית לקיומו של Stoke’s shift?

1
done
by
מיין לפי

במהלך bleaching של חומר פלואורסנטי, מה קורה לחומר זה?

1
done
by
מיין לפי

Quenching של מולקולה פלואורסנטית הוא מצב בו:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי