Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הלחץ הברומטרי בגובה פני הים באטמוספירה הסטנדרטי הוא

1
done
by
מיין לפי

גוש אויר יקרא בלתי יציב כאשר

1
mood
by
מיין לפי

גוש אויר בטמפ׳ של 26 מעלות וטמפ׳ נקודת טל של 14 מעלות בגובה פני הים, מאולץ לעלות על ההר שגובהו 5,000 רגל. במידה ויווצר ענן מה יהיה גובה הבסיס שלו ?

1
done
by
מיין לפי

אם גוש אויר לח ובלתי יציב נאלץ לעלות, סוג העננות שניתן לצפות הוא :

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מהו תנאי הכרחי להיווצרות ברד ?

1
done
by
מיין לפי

גוש אויר חם ולח נע על פני משטח קר :

1
done
by
מיין לפי

הר בגובה 5,000 רגל גורם להתרוממות גוש האוויר מגובה פני הים, המצוי בטמפרטורה של 25 מעלות, נקודת הטל 16 מעלות, ומאחורי ההר יורד הגוש לבקעה של 1,000- רגל. מה תהיה הטמפ׳ בבסיס הבקעה ?

1
done
by
מיין לפי

ערבול קרקעי :

1
done
by
מיין לפי

גוש אוויר מגיע מחופי צפון אפריקה דרך הים תיכון לישראל בלילה בהיר. מהו מזג האוויר הצפוי להתרחש ?

1
done
by
מיין לפי

מז״א אופייני באזורנו באביב :

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי