Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה סוג איתות ביולוגי מתאפיין בהפרשת הורמונים לזרם הדם?

1
done
by
מיין לפי

כאשר תא מפריש מולקולות איתות הפועלות על עצמו דרך האיתות היא?

1
done
by
מיין לפי

סמן את המשפט הנכון לגבי דרכי איתות בין תאים:

1
done
by
מיין לפי

מהי הפונקציה העיקרית של הורמונים?

1
mood
by
מיין לפי

מי מהבאים נחשבת גם בלוטה אנדוקרינית וגם אקסוקרינית?

1
done
by
מיין לפי

איזו קבוצת הורמונים אינה מופקת מחומצות אמינו?

1
done
by
מיין לפי

מהו תפקידו העיקרי של ההיפותלמוס במערכת האנדוקרינית?

1
done
by
מיין לפי

סמן את המשפט הנכון: ההבדל בין האונה הקדמית לאונה האחורית של בלוטת יותרת המוח?

1
done
by
מיין לפי

איזו בלוטה אינה קשורה לוויסות רמות הסידן בדם?

1
done
by
מיין לפי

מהו תפקידה העיקרי של שכבת הגלומרולוזה בקורטקס של בלוטת יותרת הכליה?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי