Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזו מן התשובות הבאות מתארת נכונה את הקשר שבין מחלה לאטיולוגיה?

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל בין תסמין (סימפטום) לסימן?

1
done
by
מיין לפי

מטופל בן 50 אשר אובחן לאחרונה עם שאת ממאירה בלבלב הגיע לרופאו לשיחה. במהלכה הסביר הרופא את העובדה המצערת שנותרו לו עוד 3 חודשים לחיות, גם לאחר טיפול מקסימלי או נסיון הוצאת הגידול. מה מהבאים נכון לגבי ההסבר של הרופא ?

1
done
by
מיין לפי

דלקת ריאות חיידקית נגרמת כתוצאה מהתיישבות של חיידק בריאות. דבר זה מוביל לתהליך דלקתי המתרחש במקום בו החיידק התיישב, כתוצאה מכך, תהליך שחלוף הגזים נפגע וזה עלול לגרום לקוצר נשימה, קצב לב מהיר, וחמצון נמוך של הדם. התהליך הזה מתאר את:

1
done
by
מיין לפי

מהי אבחנה מבדלת (Diagnosis Differential?(

1
done
by
מיין לפי

תאומים סיאמיים מהווים דוגמה ל:

1
done
by
מיין לפי

מהו מצב פתולוגי?

1
done
by
מיין לפי

מטופל מתלונן על חולשה, תלונה זו מהווה דוגמה ל:

1
done
by
מיין לפי

התגלה חיסון חדש להפטיטיס C המונע את ההידבקות במחלה. משרד הבריאות השבדי החליט לחסן באופן מיידי את כל האוכלוסייה. מה צפוי לקרות בטווח הקצר?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מהי מחלה אדיופטית?

1
done
by
מיין לפי