Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

עקרונות המיון של בולטימור מבוססים על

1
שאלה #19246
done

חדירת נגיף לא מטעפתי לתא מתבצעת על ידי:

1
שאלה #19247
done

גנים של נגיפי DNA בעלי יכולת התמרת תאים:

1
שאלה #19248
done

נגיף בעל גנום RNA חד סלילי

1
שאלה #19249
done

Inbar Anner

Inbar Anner
יותר מ-6 חודשים
רק אם הוא לא רטרווירוס, כי אז הוא כן ישא איתו RT
0

וירוס DNA שהגנום שלו גדול מ-36000 נוקלאותידים:

1
שאלה #19250
done
לא בטוח לחלוטין שזו התשובה הנכונה. לא ברור מהשחזור. מוזמנים להגיב.

בין המנגנונים השונים לוויסות ההכפלה והתרגום של נגיפי RNA דווח על:

1
שאלה #19251
done

Shany Finkelstein

Shany Finkelstein
יותר מ-6 חודשים
התשובה המסומנת לא נכונה, כל התשובות נכונות
2

Inbar Anner

Inbar Anner
יותר מ-6 חודשים
לפי הסיכום כל התשובות נכונות...
2

רטרוווירוסים מורכבים הם:

1
שאלה #19252
done

איזה מהטענות מטה נכונה?

1
שאלה #19253
done

Tor Liber

Tor Liber
יותר מ-6 חודשים
שאלה שמנוסחת ממש גרוע!! לפי ההסבר שרשום ליד השאלה בשחזור (מועד א' 2015 שאלה 8) הכוונה היא לסדר של הגנים בגנום הויראלי! ואם זה ככה אז התשובה היא באמת ג'. אני הבנתי את השאלה אחרת לגמרי- שההעתק של הגנום הויראלי שמוכנס ל-DNA שומר על סדר גנים בגנום של התא הפונדקאי (כאילו שאתר האינטגרציה הוא קבוע..)
0

מפל ביטוי גנים הינה מנגון ויסות השיעתוק הנפוץ ב:

1
שאלה #19254
done

היסט אנטיגני (Antigenic shift) הוא:

1
שאלה #19255
done
לא בטוח שזו התשובה הנכונה. מהשחזור. לא מצאתי בסיכום. מוזמנים להגיב.

Tor Liber

Tor Liber
יותר מ-6 חודשים
דרך לזכור (לא נלמד בקורס הזה- למדתי את בקורס אחר)... antigenic shift= שינוי משמעותי שמתרחש באנטיגנים של הפתוגן. antigenic drift= שינוי קל שמתרחש באנטיגנים של הפתוגן.
1