Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

עקרונות המיון של בולטימור מבוססים על

1
done
by
מיין לפי

חדירת נגיף לא מטעפתי לתא מתבצעת על ידי:

1
done
by
מיין לפי

גנים של נגיפי DNA בעלי יכולת התמרת תאים:

1
mood
by
מיין לפי

נגיף בעל גנום RNA חד סלילי

1
done
by
מיין לפי
by Inbar Anner
Inbar Anner 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 45
רק אם הוא לא רטרווירוס, כי אז הוא כן ישא איתו RT
by

וירוס DNA שהגנום שלו גדול מ-36000 נוקלאותידים:

1
done
לא בטוח לחלוטין שזו התשובה הנכונה. לא ברור מהשחזור. מוזמנים להגיב.
by
מיין לפי

בין המנגנונים השונים לוויסות ההכפלה והתרגום של נגיפי RNA דווח על:

1
done
by
מיין לפי
by Shany Finkelstein
Shany Finkelstein 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
התשובה המסומנת לא נכונה, כל התשובות נכונות
by
by Inbar Anner
Inbar Anner 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 45
לפי הסיכום כל התשובות נכונות...
by

רטרוווירוסים מורכבים הם:

1
done
by
מיין לפי

איזה מהטענות מטה נכונה?

1
done
by
מיין לפי
by Tor Liber
Tor Liber 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
שאלה שמנוסחת ממש גרוע!! לפי ההסבר שרשום ליד השאלה בשחזור (מועד א' 2015 שאלה 8) הכוונה היא לסדר של הגנים בגנום הויראלי! ואם זה ככה אז התשובה היא באמת ג'. אני הבנתי את השאלה אחרת לגמרי- שההעתק של הגנום הויראלי שמוכנס ל-DNA שומר על סדר גנים בגנום של התא הפונדקאי (כאילו שאתר האינטגרציה הוא קבוע..)
by

מפל ביטוי גנים הינה מנגון ויסות השיעתוק הנפוץ ב:

1
done
by
מיין לפי
by Maayan Sarel
Maayan Sarel 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מישהו יודע להסביר מהו מפל ביטוי גנים?
by

היסט אנטיגני (Antigenic shift) הוא:

1
done
לא בטוח שזו התשובה הנכונה. מהשחזור. לא מצאתי בסיכום. מוזמנים להגיב.
by
מיין לפי
by Tor Liber
Tor Liber 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
דרך לזכור (לא נלמד בקורס הזה- למדתי את בקורס אחר)... antigenic shift= שינוי משמעותי שמתרחש באנטיגנים של הפתוגן. antigenic drift= שינוי קל שמתרחש באנטיגנים של הפתוגן.
by