Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

עקרונות המיון של בולטימור מבוססים על

1
שאלה #19246
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

חדירת נגיף לא מטעפתי לתא מתבצעת על ידי:

1
שאלה #19247
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

גנים של נגיפי DNA בעלי יכולת התמרת תאים:

1
שאלה #19248
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

נגיף בעל גנום RNA חד סלילי

1
שאלה #19249
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Inbar Anner

Inbar Anner
לפני 5 חודשים
רק אם הוא לא רטרווירוס, כי אז הוא כן ישא איתו RT
0

וירוס DNA שהגנום שלו גדול מ-36000 נוקלאותידים:

1
שאלה #19250
done
לא בטוח לחלוטין שזו התשובה הנכונה. לא ברור מהשחזור. מוזמנים להגיב.

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בין המנגנונים השונים לוויסות ההכפלה והתרגום של נגיפי RNA דווח על:

1
שאלה #19251
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Shany Finkelstein

Shany Finkelstein
לפני 5 חודשים
התשובה המסומנת לא נכונה, כל התשובות נכונות
2

Inbar Anner

Inbar Anner
לפני 5 חודשים
לפי הסיכום כל התשובות נכונות...
2

רטרוווירוסים מורכבים הם:

1
שאלה #19252
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

איזה מהטענות מטה נכונה?

1
שאלה #19253
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Tor Liber

Tor Liber
לפני 5 חודשים
שאלה שמנוסחת ממש גרוע!! לפי ההסבר שרשום ליד השאלה בשחזור (מועד א' 2015 שאלה 8) הכוונה היא לסדר של הגנים בגנום הויראלי! ואם זה ככה אז התשובה היא באמת ג'. אני הבנתי את השאלה אחרת לגמרי- שההעתק של הגנום הויראלי שמוכנס ל-DNA שומר על סדר גנים בגנום של התא הפונדקאי (כאילו שאתר האינטגרציה הוא קבוע..)
0

מפל ביטוי גנים הינה מנגון ויסות השיעתוק הנפוץ ב:

1
שאלה #19254
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

היסט אנטיגני (Antigenic shift) הוא:

1
שאלה #19255
done
לא בטוח שזו התשובה הנכונה. מהשחזור. לא מצאתי בסיכום. מוזמנים להגיב.

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Tor Liber

Tor Liber
לפני 5 חודשים
דרך לזכור (לא נלמד בקורס הזה- למדתי את בקורס אחר)... antigenic shift= שינוי משמעותי שמתרחש באנטיגנים של הפתוגן. antigenic drift= שינוי קל שמתרחש באנטיגנים של הפתוגן.
1