Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

טקס הבשעה – לקיקת אש קיים

1
שאלה #19383
done

Gal Doron

Gal Doron
יותר מ-6 חודשים
ב2015, קיבל את "כל התשובות לא נכונות
0

צמחים המעודדים הנקה נמצאים בשימוש

1
שאלה #19384
done

חיסון ילדים קטנים מטרתו

1
שאלה #19385
done

Gal Doron

Gal Doron
יותר מ-6 חודשים
במבחן אחר הוא לא קיבל
0

בחגיגות נבי מוסא ( לפני קום המדינה) השתתפו עירוניים, פלאחים וגם בדואים

1
שאלה #19386
done

חלק מהמחלות פגעו בבדואים בעקבות התיישבות הקבע בגלל

1
שאלה #19387
done

ברית המילה אצל בדואים

1
שאלה #19388
done

Gal Doron

Gal Doron
יותר מ-6 חודשים
- אסור לבדואי להתחתן שהוא ערל מתבצעת לפני החתונה- תשובה נכונה
0

על האוהל תלוי דגל לבן

1
שאלה #19389
done

קולסטרום : הוא החלב המופק על ידי מיניקות

1
שאלה #19390
done

עץ השיזף- סדרה- קדוש

1
שאלה #19391
done
הוזכר בקוראן פעמיים

שכר העד-סאמעה – בטקס הבשעה משולם

1
שאלה #19392
done
מי שמשלם הם שני הצדדים הערבים גם לעדים וגם למובשע