Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

טקס הבשעה – לקיקת אש קיים

1
done
by
מיין לפי
by Gal Doron
Gal Doron 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ב2015, קיבל את "כל התשובות לא נכונות
by

צמחים המעודדים הנקה נמצאים בשימוש

1
done
by
מיין לפי

חיסון ילדים קטנים מטרתו

1
done
by
מיין לפי
by Gal Doron
Gal Doron 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
במבחן אחר הוא לא קיבל
by

בחגיגות נבי מוסא ( לפני קום המדינה) השתתפו עירוניים, פלאחים וגם בדואים

1
done
by
מיין לפי

חלק מהמחלות פגעו בבדואים בעקבות התיישבות הקבע בגלל

1
done
by
מיין לפי

ברית המילה אצל בדואים

1
done
by
מיין לפי
by Gal Doron
Gal Doron 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
- אסור לבדואי להתחתן שהוא ערל מתבצעת לפני החתונה- תשובה נכונה
by

על האוהל תלוי דגל לבן

1
done
by
מיין לפי

קולסטרום : הוא החלב המופק על ידי מיניקות

1
done
by
מיין לפי

עץ השיזף- סדרה- קדוש

1
done
הוזכר בקוראן פעמיים
by
מיין לפי

שכר העד-סאמעה – בטקס הבשעה משולם

1
done
מי שמשלם הם שני הצדדים הערבים גם לעדים וגם למובשע
by
מיין לפי