Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

  • «
  • 1
  • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

טקס הבשעה דומה לפוליגרף בקרב

1
שאלה #19458
done

המושג "דירה" בערבית

1
שאלה #19460
done

חיסון ילדים קטנים מטרתו:

1
שאלה #19461
done

בחגיגות נבי-מוסא לפני קום המדינה השתתפו עירונים, פלאחים ובדואים

1
שאלה #19462
done

בחגיגות נבי-מוסא לפני קום המדינה השתתפו עירונים, פלאחים ובדואים

1
שאלה #19463
done

בחגיגות נבי-מוסא לפני קום המדינה השתתפו עירונים, פלאחים ובדואים

1
שאלה #19464
mood

בחגיגות נבי-מוסא לפני קום המדינה השתתפו עירונים, פלאחים ובדואים

1
שאלה #19465
done

בחגיגות נבי-מוסא לפני קום המדינה השתתפו עירונים, פלאחים ובדואים

1
שאלה #19466
done

חלק מהמחלות פגעו בנוודים הפסטורליים בהתיישבות הקבע בגלל:

1
שאלה #19467
done

  • «
  • 1
  • »