Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

 • «
 • 1
 • »
help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

טקס הבשעה דומה לפוליגרף בקרב

1
שאלה #19458
sentiment_very_satisfied

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

המושג "דירה" בערבית

1
שאלה #19460
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

חיסון ילדים קטנים מטרתו:

1
שאלה #19461
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בחגיגות נבי-מוסא לפני קום המדינה השתתפו עירונים, פלאחים ובדואים

1
שאלה #19462
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בחגיגות נבי-מוסא לפני קום המדינה השתתפו עירונים, פלאחים ובדואים

1
שאלה #19463
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בחגיגות נבי-מוסא לפני קום המדינה השתתפו עירונים, פלאחים ובדואים

1
שאלה #19464
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בחגיגות נבי-מוסא לפני קום המדינה השתתפו עירונים, פלאחים ובדואים

1
שאלה #19465
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בחגיגות נבי-מוסא לפני קום המדינה השתתפו עירונים, פלאחים ובדואים

1
שאלה #19466
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

חלק מהמחלות פגעו בנוודים הפסטורליים בהתיישבות הקבע בגלל:

1
שאלה #19467
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!
 • «
 • 1
 • »