Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

יתרונה העיקרי של שיטת מיתוג מנות (Packet Switching) לעומת שיטת מיתוג מעגלים (Circuit Switching) הוא:

1
שאלה #20106
done

Arie Charfnadel

Arie Charfnadel
יותר מ-6 חודשים
מדוע תשובה ב'+ד' איננה נכונה?
0

Jacob Roginsky

Jacob Roginsky
יותר מ-6 חודשים
זה בדיוק העניין בpacket switch: לא מובטח לך כמעט כלום. התווך שלך לא אמין, לא בטוח שתקבל את כל רוחב הפס כי אולי בדיוק יש עומס. זה גם לא מבטיח לך עיכוב מסוים, כי אתה לא יודע כמה גדול העומס על הרשת. מצד שני היתרון של זה זה שאתה יכול לתת להרבה יותר משתמשים להשתמש ברשת ולשלם בזה שהרשת תהיה מאוד לא אמינה וכלום לא יהיה מובטח "מקסימום יהיה עוד עיכוב". בcircuit switch לעומת זאת, מובטח לך רוחב פס, אתה גם יודע מראש מה המסלול שבו ינותבו הפאקטות, אתה יודע מה העיכוב כי אתה יכול לחשב אותו בקלות - כי המסלול של כל הפקטות מוגדר מראש. לא משנה אם אתה משדר או לא משדר, הרוחב פס שמור לך. זה מאוד אמין - הבעיה: זה מאוד בזבזני (מבחינת משאבים שתמיד מוקצים למישהו שלא משתמש למשל) וקשה מאוד להגדיל ככה את הרשת להמון משתמשים.
1

Arie Charfnadel

Arie Charfnadel
יותר מ-6 חודשים
איפה בחומר זה נמצא אחי תזכיר לי? אני רוצה לחזור על זה...
0

Jacob Roginsky

Jacob Roginsky
יותר מ-6 חודשים
זה במצגת הראשונה של המבוא...שקפים 37-38...וגם יש יותר פירוט בשקפים לפני זה.
0

Amit Dahan

Amit Dahan
יותר מ-6 חודשים
יכולים לעדכן את התשובות ב+ג למה שזה באמת?
0

Arie Charfnadel

Arie Charfnadel
יותר מ-6 חודשים
עודכן :)
0

TCP Flow control:

1
שאלה #20116
sentiment_very_satisfied

TCP congestion control :

1
שאלה #20117
done

TCP ssthresh variable:

1
שאלה #20118
done

פרוטוקולים של איזה שכבות מותקנים בכרטיסי רשת של רשת מקומית?

1
שאלה #20119
done

Arie Charfnadel

Arie Charfnadel
יותר מ-6 חודשים
זה לא אמור להיות Physical, Link, Network?
0

Jacob Roginsky

Jacob Roginsky
יותר מ-6 חודשים
לא, פרוטוקולים כמו IP ןICMP (של שכבת הרשת) הם ברמת מערכת הפעלה של הרכיב ולא מותקנים בכרטיסי רשת.
0

Arie Charfnadel

Arie Charfnadel
יותר מ-6 חודשים
רגע, מה שבלבל אותי זה שבראוטרים כן יש פרוטוקולים של Network, גם שם הם ברמה של מערכת ההפעלה של הראוטר? כלומר ברמה של תוכנה?
0

בקשר TCP בו נשלחו סך הכל שמונה חבילות הלכה החבילה השישית לאיבוד. כל שאר החבילות הגיעו לפי הסדר לצד המקבל. השולח:

1
שאלה #20120
done

מהו האורך המינימלי של מסגרת IPv4?

1
שאלה #20122
done

בוב משתמש בהצפנת RSA. מהו המפתח הציבורי של בוב (e,n) אם ידוע כי המספרים הראשוניים בהם בוב השתמש ליצירת המפתחות הם 5 ו 7- והמפתח הפרטי שלו הוא 29?

1
שאלה #20123
done

Ido Ulmer

Ido Ulmer
יותר מ-6 חודשים
n - כפל של שני מספרים ראשוניים ( במקרה זה p1=5, p2=7) O - זה כפל של הראשוניים פחות 1 - כלומר (p1-1)*(p2-1) במקרה הזה O=24=4*6 e*d == 1ModO כאשר d זה המפתח הפרטי במקרה זה e*d==1%20 e= נקרא המפתח הציבורי והוא מקיים שהוא בין 1 לO כלומר פה מתקיים 24>e>אחד כעת בשביל למצוא את e צריך לבדוק עבור איזה מספר בטווח של e שהוא במקרה הזה (1,24) מתקיים כאשר מכפילים בd ששארית החלוקה שלו ב24 היא 1 ננסה לדוגמא לנחש e=7 נקבל e*d=7*29=203 ונקבל ששארית החלוקה ב24 היא 11 שזה לא 1 - לכן e זה לא 7. 203%24=11 ננסה כעת לנחש e=5 e*d=5*29=145 145%24=1 לכן e=5 כלומר (e,n)= (5,35)
0

מהי הנוסחה לחישוב Transmission Delay?

1
שאלה #20124
done

מהם היתרונות בהתקנת Proxy Server ברשת מקומית?

1
שאלה #20125
done