Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

יתרונה העיקרי של שיטת מיתוג מנות (Packet Switching) לעומת שיטת מיתוג מעגלים (Circuit Switching) הוא:

1
done
by
מיין לפי
by Arie Charfnadel
Arie Charfnadel 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 45
מדוע תשובה ב'+ד' איננה נכונה?
by
by Jacob Roginsky
Jacob Roginsky 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
זה בדיוק העניין בpacket switch: לא מובטח לך כמעט כלום. התווך שלך לא אמין, לא בטוח שתקבל את כל רוחב הפס כי אולי בדיוק יש עומס. זה גם לא מבטיח לך עיכוב מסוים, כי אתה לא יודע כמה גדול העומס על הרשת. מצד שני היתרון של זה זה שאתה יכול לתת להרבה יותר משתמשים להשתמש ברשת ולשלם בזה שהרשת תהיה מאוד לא אמינה וכלום לא יהיה מובטח "מקסימום יהיה עוד עיכוב". בcircuit switch לעומת זאת, מובטח לך רוחב פס, אתה גם יודע מראש מה המסלול שבו ינותבו הפאקטות, אתה יודע מה העיכוב כי אתה יכול לחשב אותו בקלות - כי המסלול של כל הפקטות מוגדר מראש. לא משנה אם אתה משדר או לא משדר, הרוחב פס שמור לך. זה מאוד אמין - הבעיה: זה מאוד בזבזני (מבחינת משאבים שתמיד מוקצים למישהו שלא משתמש למשל) וקשה מאוד להגדיל ככה את הרשת להמון משתמשים.
by
by Arie Charfnadel
Arie Charfnadel 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 45
איפה בחומר זה נמצא אחי תזכיר לי? אני רוצה לחזור על זה...
by
by Jacob Roginsky
Jacob Roginsky 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
זה במצגת הראשונה של המבוא...שקפים 37-38...וגם יש יותר פירוט בשקפים לפני זה.
by
by Amit Dahan
Amit Dahan 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
יכולים לעדכן את התשובות ב+ג למה שזה באמת?
by
by Arie Charfnadel
Arie Charfnadel 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 45
עודכן :)
by

TCP Flow control:

1
mood
by
מיין לפי
by Asia Pavis Elmakies
Asia Pavis Elmakies 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
by
by Asia Pavis Elmakies
Asia Pavis Elmakies 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
by

TCP congestion control :

1
done
by
מיין לפי

TCP ssthresh variable:

1
done
by
מיין לפי

פרוטוקולים של איזה שכבות מותקנים בכרטיסי רשת של רשת מקומית?

1
done
by
מיין לפי
by Arie Charfnadel
Arie Charfnadel 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 45
זה לא אמור להיות Physical, Link, Network?
by
by Jacob Roginsky
Jacob Roginsky 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
לא, פרוטוקולים כמו IP ןICMP (של שכבת הרשת) הם ברמת מערכת הפעלה של הרכיב ולא מותקנים בכרטיסי רשת.
by
by Arie Charfnadel
Arie Charfnadel 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 45
רגע, מה שבלבל אותי זה שבראוטרים כן יש פרוטוקולים של Network, גם שם הם ברמה של מערכת ההפעלה של הראוטר? כלומר ברמה של תוכנה?
by

בקשר TCP בו נשלחו סך הכל שמונה חבילות הלכה החבילה השישית לאיבוד. כל שאר החבילות הגיעו לפי הסדר לצד המקבל. השולח:

1
done
by
מיין לפי
by Rafi Gana
Rafi Gana 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 86
יש שאלה אחרת ששם זה fast retransmit
by

מהו האורך המינימלי של מסגרת IPv4?

1
done
by
מיין לפי

בוב משתמש בהצפנת RSA. מהו המפתח הציבורי של בוב (e,n) אם ידוע כי המספרים הראשוניים בהם בוב השתמש ליצירת המפתחות הם 5 ו 7- והמפתח הפרטי שלו הוא 29?

1
done
by
מיין לפי
by Ido Ulmer
Ido Ulmer 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
n - כפל של שני מספרים ראשוניים ( במקרה זה p1=5, p2=7) O - זה כפל של הראשוניים פחות 1 - כלומר (p1-1)*(p2-1) במקרה הזה O=24=4*6 e*d == 1ModO כאשר d זה המפתח הפרטי במקרה זה e*d==1%20 e= נקרא המפתח הציבורי והוא מקיים שהוא בין 1 לO כלומר פה מתקיים 24>e>אחד כעת בשביל למצוא את e צריך לבדוק עבור איזה מספר בטווח של e שהוא במקרה הזה (1,24) מתקיים כאשר מכפילים בd ששארית החלוקה שלו ב24 היא 1 ננסה לדוגמא לנחש e=7 נקבל e*d=7*29=203 ונקבל ששארית החלוקה ב24 היא 11 שזה לא 1 - לכן e זה לא 7. 203%24=11 ננסה כעת לנחש e=5 e*d=5*29=145 145%24=1 לכן e=5 כלומר (e,n)= (5,35)
by

מהי הנוסחה לחישוב Transmission Delay?

1
done
by
מיין לפי

מהם היתרונות בהתקנת Proxy Server ברשת מקומית?

1
done
by
מיין לפי