Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מהתאים מכיל גרנולות בולטות בציטופלסמה?

1
שאלה #20544
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

אישה Rh-

1
שאלה #20545
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

ספיגת B12 מתרחשת ב:

1
שאלה #20546
sentiment_very_satisfied

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

היכן לא מתרחשת המוטופואזה בשלב העוברי?

1
שאלה #20547
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מקרופאג' לא מפריש:

1
שאלה #20548
done
done
יש את שתי התשובות בשיחזור, צריך לבדוק מה נכון ולתקן

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

פלסטיות מוגדרת כ...

1
שאלה #20549
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

3. התאם אנזים לאיבר: א. LDH1 ב. LDH5 ג. CPK-BB ד. CPK-MM ה. GPT

1
שאלה #20550
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

איך נבדוק פעילות דיפירדימול

1
שאלה #20551

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

5. חבר בין התרופות למשפטים: א. קומדין ב. אספירין ג. הפרין ד. דיפרדימול 1. עיכוב פוספודיאסטראז 2. עיכוב ציקלואוקסיגנאז 3. שפעול אנטיטרומבין 3 4. עיכוב קרבוקסילציה של פקטורי קרישה

1

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

פיברינוגן נמצא בפלסמה

1
שאלה #20553
done
נכון (בתהליך הקרישה ופיברינוגן מתפרק והופך לפיברין)

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!