Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

נתון[ A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9 מה יתקבל עם הפקודה (:, 1:2) ?

1
שאלה #21133
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

שאלה על SQL- נתונה טבלה table_name וביקשו את השורות שמכילות את "whatThayWanted" (שהם נמצאות בעמודה something), מה הפעולה הנכונה שכאשר נרשום אותה היא תציג לנו את כל המופעים שמכילים "whatThayWanted"?

1
שאלה #21134
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

דני מנהל שיווק, הוא רוצה להציג בעבור כל מוצר את הכמות הממוצעת שנמכרה, את המחיר המקסימלי ששילמו, והמחיר המינימלי ששילמו. הוא קיבל טבלה עם הנתונים הבאים: תאריך הקנייה, שם המוצר, מחיר המוצר. במה דני צריך להשתמש על מנת להציג את הנתונים שהוא רוצה?

1
שאלה #21135
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה יכולה להיות הבעיה בשימוש במילות מפתח בחיפוש? יכולות להיות מספר תשובות נכונות

1
שאלה #21136
done
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה יוצא דופן בחקר היישימות?

1
שאלה #21137
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה הכי נכון לגבי מודל "מפל המים":

1
שאלה #21138
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה זה INTEGRITY?

1
שאלה #21139
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בחרו את המשפט הנכון ביותר לגבי שיטות ארגון קבצים

1
שאלה #21140
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מערכת תומכת החלטה ביחידת טיפול נמרץ בנויה כך שכאשר היא מזהה מנתוני החישובים אי סדירות בקצב הלב, היא שולחת לאחות הצעה לשינוי מינון הטיפול התרופתי, אשר האחות מחליטה האם ליישם. מחוזקי הבדיקה וההמלצה מבוצעים ברציפות כל העת. בחרו את המשפט המדויק ביותר לגבי אפיון המערכת

1
שאלה #21141
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מנוע חיפוש אינטרנטי מסורתי כולל גם רכיב שנקרא Crawler (ונקרא גם ROBOT או SPIDER) אשר תפקידו:

1
שאלה #21142
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!