Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

נתון[ A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9 מה יתקבל עם הפקודה (:, 1:2) ?

1
done
by
מיין לפי

שאלה על SQL- נתונה טבלה table_name וביקשו את השורות שמכילות את "whatThayWanted" (שהם נמצאות בעמודה something), מה הפעולה הנכונה שכאשר נרשום אותה היא תציג לנו את כל המופעים שמכילים "whatThayWanted"?

1
done
by
מיין לפי

דני מנהל שיווק, הוא רוצה להציג בעבור כל מוצר את הכמות הממוצעת שנמכרה, את המחיר המקסימלי ששילמו, והמחיר המינימלי ששילמו. הוא קיבל טבלה עם הנתונים הבאים: תאריך הקנייה, שם המוצר, מחיר המוצר. במה דני צריך להשתמש על מנת להציג את הנתונים שהוא רוצה?

1
done
by
מיין לפי

מה יכולה להיות הבעיה בשימוש במילות מפתח בחיפוש? יכולות להיות מספר תשובות נכונות

1
done
done
by
מיין לפי

מה יוצא דופן בחקר היישימות?

1
done
by
מיין לפי

מה הכי נכון לגבי מודל "מפל המים":

1
done
by
מיין לפי

מה זה INTEGRITY?

1
done
by
מיין לפי

בחרו את המשפט הנכון ביותר לגבי שיטות ארגון קבצים

1
done
by
מיין לפי

מערכת תומכת החלטה ביחידת טיפול נמרץ בנויה כך שכאשר היא מזהה מנתוני החישובים אי סדירות בקצב הלב, היא שולחת לאחות הצעה לשינוי מינון הטיפול התרופתי, אשר האחות מחליטה האם ליישם. מחוזקי הבדיקה וההמלצה מבוצעים ברציפות כל העת. בחרו את המשפט המדויק ביותר לגבי אפיון המערכת

1
done
by
מיין לפי
by Itzik Fadida
Itzik Fadida 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
נכון?
by

מנוע חיפוש אינטרנטי מסורתי כולל גם רכיב שנקרא Crawler (ונקרא גם ROBOT או SPIDER) אשר תפקידו:

1
done
by
מיין לפי