Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. מה נכון בנוגע למערכת ERP שמקורה בישראל ?

1
שאלה #21555
done

איזה מהפעולות הבאות לא שייכת למודול ניהול משאבי אנוש במערכת ERP?

1
שאלה #21556
done
זוהי התשובה הנכונה לפי שחזור 2016

מה ההבדל בין ביצוע pilot של computing לעומת pilot של room conference ?

1
שאלה #21557
done

היכן ממוקמת המנשקים בגישת Quick Slice ?

1
שאלה #21558
done
במועד א' 2018 הייתה גם תשובה כי המנשקים שייכים לחלקים הפיננסים וזוהי הייתה התשובה הנכונה.

היכן נקודת ה - CODP עבור חברה המייצרת נייר לבן למדפסת? (Customer Order Decoupling Point)

1
שאלה #21559
done

מבין העקרונות הבאים, איזה עקרון הוא לא חלק מ-5 העקרונות המרכיבים את COBIT ?

1
שאלה #21560
done

מה נכון בנוגע להטמעה בשיטת "המפץ הגדול" ?

1
שאלה #21561
done

מהו תפקידו העיקרי של מחסן נתונים בארגון

1
שאלה #21562
done

מה התרחש לאחר ביצוע ה-Cut Over שחברת סאיטקס בחרה לעשות ?

1
שאלה #21563
done

סמן את המשפט הנכון ביותר

1
שאלה #21564
done

Ilana Mordechai Levi

Ilana Mordechai Levi
לפני 4 חודשים
ETO<MTO<ATO<MTS
1

Yakov Tayar

Yakov Tayar
לפני 4 חודשים
תוקן, תודה ובהצלחה!
0