Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מיהו המגזר היצירתי?

1
שאלה #21779
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

במערכת של עיר ראשה (ג'פרסון, שנות ה- 30):

1
שאלה #21787
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Noa Titelboim

Noa Titelboim
לפני שבוע
לדעתי התשובה היא "כפול מגודל האוכלוסיית העיר הבאה במדרג" מהמצגת של נורית: "עיר ראשה היא עיר הגדולה באופן משמעותי מן הערים שמתחתיה במדרג העירוני. עיר כזאת תהייה בעלת צביון לאומי או כלכלי בולט. ברוב המקרים, גודל העיר הראשה הוא כפליים ויותר מגודל העיר השנייה במדרג."
0

Zohari Adar

Zohari Adar
לפני שבוע
בעיני ההתייחסות כאן היא ל"מערכת עיר ראשה" שזה שונה מעיר ראשה. על עיר ראשה להיות גדולה פי 2 מהעיר שתחתיה בדירוג, אך כשהעיר גדולה פי 3 מהעיר שאחריה במדרג, זה כבר מעבר לעיר ראשה ,אלא מערכת של עיר ראשה. כלומר, יש הבדל בין המושגים.
0

חוק המדרג העירוני (Rank-Size Rule):

1
שאלה #21788
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

סגרגציה של אזורי מגורים:

1
שאלה #21789
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

תהליכי פרבור:

1
שאלה #21790
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מודל סופר אימפוזיציה של אולמן והריס הוא דוגמא של:

1
שאלה #21794
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

עפ"י מודל סופר- אימפוזיציה של הריס ואולמן, תפרוסת הערים במרחב נוצרת משילוב של:

1
שאלה #21795
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

עפ"י תיאוריית המקומות המרכזיים:

1
שאלה #21796
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מודל הדגם המרכנליסטי ההתפתחותי של ואנס:

1
שאלה #21797
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

תיאורית המקומות המרכזיים מבקשת להסביר:

1
שאלה #21798
sentiment_very_satisfied

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!