Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מיהו המגזר היצירתי?

1
שאלה #21779
done

במערכת של עיר ראשה (ג'פרסון, שנות ה- 30):

1
שאלה #21787
done

Noa Titelboim

Noa Titelboim
לפני 4 חודשים
לדעתי התשובה היא "כפול מגודל האוכלוסיית העיר הבאה במדרג" מהמצגת של נורית: "עיר ראשה היא עיר הגדולה באופן משמעותי מן הערים שמתחתיה במדרג העירוני. עיר כזאת תהייה בעלת צביון לאומי או כלכלי בולט. ברוב המקרים, גודל העיר הראשה הוא כפליים ויותר מגודל העיר השנייה במדרג."
0

Zohari Adar

Zohari Adar
לפני 4 חודשים
בעיני ההתייחסות כאן היא ל"מערכת עיר ראשה" שזה שונה מעיר ראשה. על עיר ראשה להיות גדולה פי 2 מהעיר שתחתיה בדירוג, אך כשהעיר גדולה פי 3 מהעיר שאחריה במדרג, זה כבר מעבר לעיר ראשה ,אלא מערכת של עיר ראשה. כלומר, יש הבדל בין המושגים.
0

חוק המדרג העירוני (Rank-Size Rule):

1
שאלה #21788
done

סגרגציה של אזורי מגורים:

1
שאלה #21789
done

תהליכי פרבור:

1
שאלה #21790
done

מודל סופר אימפוזיציה של אולמן והריס הוא דוגמא של:

1
שאלה #21794
done

עפ"י מודל סופר- אימפוזיציה של הריס ואולמן, תפרוסת הערים במרחב נוצרת משילוב של:

1
שאלה #21795
done

עפ"י תיאוריית המקומות המרכזיים:

1
שאלה #21796
done

מודל הדגם המרכנליסטי ההתפתחותי של ואנס:

1
שאלה #21797
done

תיאורית המקומות המרכזיים מבקשת להסביר:

1
שאלה #21798
done