Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מיהו המגזר היצירתי?

1
done
by
מיין לפי

במערכת של עיר ראשה (ג'פרסון, שנות ה- 30):

1
done
by
מיין לפי
by Noa Titelboim
Noa Titelboim 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
לדעתי התשובה היא "כפול מגודל האוכלוסיית העיר הבאה במדרג" מהמצגת של נורית: "עיר ראשה היא עיר הגדולה באופן משמעותי מן הערים שמתחתיה במדרג העירוני. עיר כזאת תהייה בעלת צביון לאומי או כלכלי בולט. ברוב המקרים, גודל העיר הראשה הוא כפליים ויותר מגודל העיר השנייה במדרג."
by
by Zohari Adar
Zohari Adar 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 160
בעיני ההתייחסות כאן היא ל"מערכת עיר ראשה" שזה שונה מעיר ראשה. על עיר ראשה להיות גדולה פי 2 מהעיר שתחתיה בדירוג, אך כשהעיר גדולה פי 3 מהעיר שאחריה במדרג, זה כבר מעבר לעיר ראשה ,אלא מערכת של עיר ראשה. כלומר, יש הבדל בין המושגים.
by

חוק המדרג העירוני (Rank-Size Rule):

1
done
by
מיין לפי

סגרגציה של אזורי מגורים:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

תהליכי פרבור:

1
done
by
מיין לפי

מודל סופר אימפוזיציה של אולמן והריס הוא דוגמא של:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

עפ"י מודל סופר- אימפוזיציה של הריס ואולמן, תפרוסת הערים במרחב נוצרת משילוב של:

1
done
by
מיין לפי

עפ"י תיאוריית המקומות המרכזיים:

1
done
by
מיין לפי

מודל הדגם המרכנליסטי ההתפתחותי של ואנס:

1
mood
by
מיין לפי

תיאורית המקומות המרכזיים מבקשת להסביר:

1
done
by
מיין לפי