Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אקדמאים רבים חולקים פרספקטיבות ושיטות מחקר דומות מסכימים על דברים רבים. למרות זאת, עדיין קיימות אי הסכמות ביניהם. הקורס הזה מייצג את הדעות של מי שהכין אותו

1
done
by
מיין לפי

המילה קבלה..

1
done
by
מיין לפי

החל מהמאה ה-13 החלו להשתמש במילה "קבלה" כדי להצביע על תורות ופרקטיקות מיוחדות הנוגעות לאלוהים ולקשר בינו לבין האדם.

1
done
by
מיין לפי

לאורך הדורות תאוריות קבליות שונות, פרקטיקות, כתבים ומרכזי קבלה התפתחו רק באזור הגאוגרפי של מדינת ישראל

1
done
by
מיין לפי

הקבלה התפתחה בקרב היהדות, אך במאה ה-16, רעיונות ופרקטיקות קבליות אומצו ופותחו גם ע"י לא יהודים

1
done
by
מיין לפי

סמן את כל התשובות הנכונות- ההגדרה של קבלה כמיסטיקה היא לא נכונה ומטעה משום ש....

1
done
sentiment_very_satisfied
done
done
done
by
מיין לפי

יש מגוון רחב של סוגים שונים ובתי ספר של קבלה, וחלקם מציגים תיאוריות ופרקטיקות שונות מאוד

1
done
by
מיין לפי

הספירות הן עשר הכוחות, התכונות, התכונות, או צורות ההתגלות של אלוהים.

1
done
by
מיין לפי

המקובלים טוענים כי בני האדם אינם יכולים לפגוע במערכות היחסים בין הספירות אפילו על ידי ביצוע חטאים ואי ציות למצוות האל, משום שהספירות הן היבט נשגב ומוסתר לחלוטין של האלוהי.

1
done
by
מיין לפי

המקובלים פיתחו טקסים מיוחדים שנועדו להחזיר את ההרמוניה האלוהית ולתקן את היחסים בין הספירות.

1
done
by
מיין לפי