Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אקדמאים רבים חולקים פרספקטיבות ושיטות מחקר דומות מסכימים על דברים רבים. למרות זאת, עדיין קיימות אי הסכמות ביניהם. הקורס הזה מייצג את הדעות של מי שהכין אותו

1
שאלה #21909
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

המילה קבלה..

1
שאלה #21910
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

החל מהמאה ה-13 החלו להשתמש במילה "קבלה" כדי להצביע על תורות ופרקטיקות מיוחדות הנוגעות לאלוהים ולקשר בינו לבין האדם.

1
שאלה #21911
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

לאורך הדורות תאוריות קבליות שונות, פרקטיקות, כתבים ומרכזי קבלה התפתחו רק באזור הגאוגרפי של מדינת ישראל

1
שאלה #21912
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הקבלה התפתחה בקרב היהדות, אך במאה ה-16, רעיונות ופרקטיקות קבליות אומצו ופותחו גם ע"י לא יהודים

1
שאלה #21913
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

סמן את כל התשובות הנכונות- ההגדרה של קבלה כמיסטיקה היא לא נכונה ומטעה משום ש....

1
שאלה #21914
done
done
done
done
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

יש מגוון רחב של סוגים שונים ובתי ספר של קבלה, וחלקם מציגים תיאוריות ופרקטיקות שונות מאוד

1
שאלה #21915
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הספירות הן עשר הכוחות, התכונות, התכונות, או צורות ההתגלות של אלוהים.

1
שאלה #21916
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

המקובלים טוענים כי בני האדם אינם יכולים לפגוע במערכות היחסים בין הספירות אפילו על ידי ביצוע חטאים ואי ציות למצוות האל, משום שהספירות הן היבט נשגב ומוסתר לחלוטין של האלוהי.

1
שאלה #21917
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

המקובלים פיתחו טקסים מיוחדים שנועדו להחזיר את ההרמוניה האלוהית ולתקן את היחסים בין הספירות.

1
שאלה #21918
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!