Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לאף לא אחד מהאורגניזמים אין גופי קיימא: (שימו לב השאלה שונתה כי כנראה אין בה תשובה נכונה, תודה לאלעד)

1
done
by
מיין לפי

לאף אחד מבעלי החיים הבאים אין ארס (מותר לשאול שיוך פילוגנטי):

1
done
by
מיין לפי
by Dina Zaibert
Dina Zaibert 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
השאלה עצמה מבלבלת. זוהי שלילה כפולה.
by

לאף אחד מבעלי החיים החיצוניים אין שלד חיצוני:

1
done
by
מיין לפי

Chiton מתאפיין ב:

1
done
by
מיין לפי

Chelicerata נמצאות הקבוצות הבאות:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

בחרקים בעלי גלגול חסר ההתפתחות:

1
done
by
מיין לפי

התאמת השלשול לאורח חייו מתבטאת ב:

1
mood
by
מיין לפי

פרוטונפרידיה נמצאת ב-

1
done
by
מיין לפי

המאפיין של ה-Cnidaria לעומת בני מערכות אחרות:

1
done
by
מיין לפי

המשותף לכל חסרי החוליות:

1
done
by
מיין לפי