Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה זה teania coli?

1
שאלה #23226
done

הפרשת cck גורמת ל

1
שאלה #23227
done
מונע סגירה של הסוגר הפילורי

בעת מעבר שומנים מן הקיבה למעי מופרש cck כדי:

1
שאלה #23228
done

4 איפה הייתה הספיגה הכי גדולה של גלוקוז, נתרן וחומצות אמינו .. בנפרון?

1
שאלה #23229
done

איזה איבר בעל ספיגה חוזרת של מים הכי גדולה?

1
שאלה #23230
done

6. מה נכון

1
שאלה #23231
done

7.נוזל שומני מגיע מהקיבה לתריסריון, התאים הפיתליינים מפרישים CCK , למה?

1
שאלה #23232
done

9. הורמון לפטין גורם ל

1
שאלה #23233
done

9. ספיגת גלוקוז במעי הדק נעשית בעיקר על ידי

1
שאלה #23234
done

6.מה נכון לגבי קיילו-מיקרונים (מצגת C שקופית 33)

1
שאלה #23235
done