Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה זה teania coli?

1
done
by
מיין לפי

הפרשת cck גורמת ל

1
done
מונע סגירה של הסוגר הפילורי
by
מיין לפי

בעת מעבר שומנים מן הקיבה למעי מופרש cck כדי:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

4 איפה הייתה הספיגה הכי גדולה של גלוקוז, נתרן וחומצות אמינו .. בנפרון?

1
done
by
מיין לפי

איזה איבר בעל ספיגה חוזרת של מים הכי גדולה?

1
done
by
מיין לפי

6. מה נכון

1
done
by
מיין לפי

7.נוזל שומני מגיע מהקיבה לתריסריון, התאים הפיתליינים מפרישים CCK , למה?

1
done
by
מיין לפי

9. הורמון לפטין גורם ל

1
done
by
מיין לפי

9. ספיגת גלוקוז במעי הדק נעשית בעיקר על ידי

1
done
by
מיין לפי

6.מה נכון לגבי קיילו-מיקרונים (מצגת C שקופית 33)

1
done
by
מיין לפי