Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

גילוי של קרני איקס.

1
done
by
מיין לפי

 

התיאוריה האטומית המודרנית.

לקח את כל הידע בנושא תרכובות שהיה ידוע וניסה למצוא את המשותף.

קבע את המושגים של: משקל המגיב, משקל אטומי, נוסחה מולקולארית.

הגדיר סימנים מסוימים לאטומים של יסודות שונים.

1
done
by
מיין לפי

תגלית: חשמל סטטי.

הוא עסק בניסיונות עם החומר amber   שהוא שרף של עצים. גילויו היה שאם משפשפים עמבר עם פרווה אז מתקבל מטען חשמלי על העמבר אשר מושך אליו חפצים קלים.

 

המילה חשמל electricity  באה מהמילה היוונית לעמבר- electron.

1
done
by
מיין לפי


זכה בפרס נובל ב1903

תגלית: הראשון שגילה את הרדיואקטיביות.

1
done
by
מיין לפי

תגלית: 2 חוקי הגזים:

גז תחת לחץ קבוע מתפשט באופן ליניארי כאשר מעלים את הטמפ' שלו.

V=KT

טען כי גזים מגיבים ביניהם ביחסי נפחים שהם מספרים שלמים קטנים.

 

1
done
by
מיין לפי

שהשתמש במושג רדיואקטיביות.

בודד שני יסודות חדשים רדיואקטיביים, רדיום ופלוטוניום.

הראשון שהבחין באנרגיה גרעינית.

1
done
by
מיין לפי

הוכיח כי הברק הוא זרם חשמלי של הטבע. הוא הראשון שהבחין בין מטען חיובי למטען שלילי

1
done
by
מיין לפי

תרם לתיאוריה של מולריות ומשקל מולקולרי.

הבדיל בין מולקולה לאטום.

 בטמפ' ובלחץ קבועים, נפח הגז פרופורציונאלי ישירות לכמות של הגז.   V=K*n

1
done
by
מיין לפי

מצא את המטען והמסה של אלקטרון.

1
done
by
מיין לפי

אפיין 3 סוגים של קרינה הנפלטת מאטומים.

אלפא- חלקיקים של גרעיני He2+בתא-אלקטרונים

גמא- קרינה אלקטרומגנטית בעלת אנרגיה גבוהה.

מודל האטום.

1
done
by
מיין לפי