Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בניסוי שביצע סטנלי מילר בשנת 1950. הוא ניסה לדמות את תחילת החיים על פני כדור הארץ.

הניסוי כלל:

 

1
שאלה #194
done
done

פוספוליפידים יוצרים ממברנה דו-שכבתית כי:

1
שאלה #195
done

תעלות יונים:

 

 

1
שאלה #196
done

נשאים:

1
שאלה #197
done
done

התא האאוקריוטי הראשון התפתח

1
שאלה #198
sentiment_very_satisfied

אקטין :

1
שאלה #199
done

מיקרוטיובולים:

1
שאלה #200
done

Khaled Abu Sbayeh

Khaled Abu Sbayeh
יותר מ-6 חודשים
המיקרוטיובולים כן גדלים מהצד החיובי וקטנים מהשלילי !!!
6

לאחר התמזגות התוצר התורשתי האבהי עם התוצר התורשתי האימהי הביצה המופרית :

1
שאלה #201
sentiment_very_satisfied
done

Yarden Michaelis

Yarden Michaelis
יותר מ-6 חודשים
לאחר ההתמזגות הזיגוטה לא עוברת מיוזה אלא מיטוזה מקוצרת. שלב s שלב M שלב s שלב M
20

רקומבינציה הומולוגית:

1
שאלה #202
done
done

הליזוזום:

1
שאלה #203
done