Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בניסוי שביצע סטנלי מילר בשנת 1950. הוא ניסה לדמות את תחילת החיים על פני כדור הארץ.

הניסוי כלל:

 

1
done
done
by
מיין לפי

פוספוליפידים יוצרים ממברנה דו-שכבתית כי:

1
done
by
מיין לפי

תעלות יונים:

 

 

1
done
by
מיין לפי

נשאים:

1
done
done
by
מיין לפי

התא האאוקריוטי הראשון התפתח

1
done
by
מיין לפי

אקטין :

1
done
by
מיין לפי

מיקרוטיובולים:

1
done
by
מיין לפי
by Khaled Abu Sbayeh
Khaled Abu Sbayeh 6 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
המיקרוטיובולים כן גדלים מהצד החיובי וקטנים מהשלילי !!!
by

לאחר התמזגות התוצר התורשתי האבהי עם התוצר התורשתי האימהי הביצה המופרית :

1
done
done
by
מיין לפי
by Yarden Michaelis
Yarden Michaelis 20 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
לאחר ההתמזגות הזיגוטה לא עוברת מיוזה אלא מיטוזה מקוצרת. שלב s שלב M שלב s שלב M
by

רקומבינציה הומולוגית:

1
done
done
by
מיין לפי

הליזוזום:

1
done
by
מיין לפי