Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו המשפט המוטעה לגבי ההמופואזיס?

1
שאלה #23986
done

בקבוצות הדם (פנוטיפ) - (מהו המשפט הנכון?)

1
שאלה #23987
done

מה לא נכון לגבי הרטיקולוציט:

1
שאלה #23990
done

בטסיות הדם מתקיימים כל המשפטים הבאים פרט לאחד. מהו?

1
שאלה #23991
done

מה מהמדדים הבאים אינו משתנה בצורה דומה בשאיפה ונשיפה?

1
שאלה #23992
done

סדר את הנבדקים הבאים עפ"י מידת אוורור הנאדיות שלהם (בסדר יורד), בהנחה כי הנפח המת זהה בכל הנבדקים ובסדר גודל המקובל לאדם ממוצע. בזמן ניסוי: אופיר נשם 40 נשימות בדקה, נפח הנשימה הממוצעת שלו היה 200 מ"ל. זיו נשם נשימות עמוקות כ-750 מ"ל בכל נשימה בקצב של 13 נשימות לדקה. לעומר היה אוורור נאדיות של 5 ליטר.

1
שאלה #23995
done

Adi Fonea

Adi Fonea
לפני חודשיים
בטוח שזו התשובה?
0

עמרי מלבין

עמרי מלבין
לפני חודשיים
מה שבטוח זה חייב להיות ג או ד
0

Gadi Kovler

Gadi Kovler
לפני חודשיים
לפי משוואה: dVA/dt = (dTV/dt-VD)*Breaths/min TV - Tidal volume VD - נפח מת אם נקח בחשבון שהנפח המת הממוצע הוא 150, יוצא ש: זיו - 600*13= 7.8 ליטר. עומר - נתון 5 ליטר אופיר - 50*40 = 2 ליטר על כן, התשובה נכונה.
2

Adi Fonea

Adi Fonea
לפני חודשיים
תודה 3>
0

Neta Aviel

Neta Aviel
לפני חודשיים
אנחנו עבדנו לפי היחידות וראינו שנתון על אופיר 200 מ"ל ממוצע. לפי היחידות זה צריך להיות מ"ל לנשימה. לכן חילקנו את ה200 במספר הנשימות שלו (לדקה) - 40. ואז קיבלנו את המשוואות הבאות (מתוך הנחה שנפח מתח אצל כולם שווה (למשל 0)) : אופיר - (0.2/40)*40= 0.2 ליטר לדקה. זיו - 13*0.75= 9.75 ליטר לדקה. אופיר - 5 ליטר לדקה. ואז יוצאת תשובה ד.
0

Gadi Kovler

Gadi Kovler
לפני חודשיים
נראה לי שהכוונה בממוצע היא ממוצע לנשימה, לא לדקה, כלומר 0.2*40. כי אם הולכים לפי מה שאמרת הוא נשם 5 מ"ל בכל נשימה, שזה כמו לא לנשום בכלל, ועוד בזמן ריצה זה בכלל בעייתי. ולהניח שהנפח מת הוא 0 בשביל שוויון זה גם בעייתי, אפשר להניח שהוא 400 ואז זיו יוצא פחות מעומר. כלומר, עם 0 זה עובד סבבה, אבל עם ערך אחר זה לא... 150 זה הערך המשוערך במציאות. אבל אולי לא אמורים לדעת נפח מת מדוייק ואז להניח 0 זה סבבה... לא יודע :O
0

קצב הנשימה משתנה בהתאם למידת הפעילות בגופינו. לאיזה מדד בדם שינוי קצב הנשימה מגיב בצורה המיידית ביותר?

1
שאלה #23997
done

מה הקשר בין הרכב המזון לקצב הנשימה?

1
שאלה #24000
sentiment_very_satisfied

אילו מהתגובות הבאות אינו מתרחש בעת אקלום לנשימה בגבהים?

1
שאלה #24001
done

עמרי מלבין

עמרי מלבין
לפני חודשיים
השאלה מטעה טיפה.. השאלה אם מדובר פה בתחילת תהליך האקלום או בסופו.. כי מהרגע שמגיעים לגובה רב, אנחנו נגביר את קצב הנשימות שלנו, כמובן שבסוף האקלום זה ייפסק
1

כאשר בריאות Compliance נמוך, משמע:

1
שאלה #24002
done