Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו המשפט המוטעה לגבי ההמופואזיס?

1
done
by
מיין לפי

בקבוצות הדם (פנוטיפ) - (מהו המשפט הנכון?)

1
done
by
מיין לפי

מה לא נכון לגבי הרטיקולוציט:

1
done
by
מיין לפי

בטסיות הדם מתקיימים כל המשפטים הבאים פרט לאחד. מהו?

1
done
by
מיין לפי

מה מהמדדים הבאים אינו משתנה בצורה דומה בשאיפה ונשיפה?

1
done
by
מיין לפי

סדר את הנבדקים הבאים עפ"י מידת אוורור הנאדיות שלהם (בסדר יורד), בהנחה כי הנפח המת זהה בכל הנבדקים ובסדר גודל המקובל לאדם ממוצע. בזמן ניסוי: אופיר נשם 40 נשימות בדקה, נפח הנשימה הממוצעת שלו היה 200 מ"ל. זיו נשם נשימות עמוקות כ-750 מ"ל בכל נשימה בקצב של 13 נשימות לדקה. לעומר היה אוורור נאדיות של 5 ליטר.

1
done
by
מיין לפי
by Adi Fonea
Adi Fonea 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
בטוח שזו התשובה?
by
by עמרי מלבין
עמרי מלבין 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 40
מה שבטוח זה חייב להיות ג או ד
by
by Gadi Kovler
Gadi Kovler 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 162
לפי משוואה: dVA/dt = (dTV/dt-VD)*Breaths/min TV - Tidal volume VD - נפח מת אם נקח בחשבון שהנפח המת הממוצע הוא 150, יוצא ש: זיו - 600*13= 7.8 ליטר. עומר - נתון 5 ליטר אופיר - 50*40 = 2 ליטר על כן, התשובה נכונה.
by
by Adi Fonea
Adi Fonea 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תודה 3>
by
by Neta Aviel
Neta Aviel 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
אנחנו עבדנו לפי היחידות וראינו שנתון על אופיר 200 מ"ל ממוצע. לפי היחידות זה צריך להיות מ"ל לנשימה. לכן חילקנו את ה200 במספר הנשימות שלו (לדקה) - 40. ואז קיבלנו את המשוואות הבאות (מתוך הנחה שנפח מתח אצל כולם שווה (למשל 0)) : אופיר - (0.2/40)*40= 0.2 ליטר לדקה. זיו - 13*0.75= 9.75 ליטר לדקה. אופיר - 5 ליטר לדקה. ואז יוצאת תשובה ד.
by
by Gadi Kovler
Gadi Kovler 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 162
נראה לי שהכוונה בממוצע היא ממוצע לנשימה, לא לדקה, כלומר 0.2*40. כי אם הולכים לפי מה שאמרת הוא נשם 5 מ"ל בכל נשימה, שזה כמו לא לנשום בכלל, ועוד בזמן ריצה זה בכלל בעייתי. ולהניח שהנפח מת הוא 0 בשביל שוויון זה גם בעייתי, אפשר להניח שהוא 400 ואז זיו יוצא פחות מעומר. כלומר, עם 0 זה עובד סבבה, אבל עם ערך אחר זה לא... 150 זה הערך המשוערך במציאות. אבל אולי לא אמורים לדעת נפח מת מדוייק ואז להניח 0 זה סבבה... לא יודע :O
by

קצב הנשימה משתנה בהתאם למידת הפעילות בגופינו. לאיזה מדד בדם שינוי קצב הנשימה מגיב בצורה המיידית ביותר?

1
done
by
מיין לפי

מה הקשר בין הרכב המזון לקצב הנשימה?

1
done
by
מיין לפי

אילו מהתגובות הבאות אינו מתרחש בעת אקלום לנשימה בגבהים?

1
done
by
מיין לפי
by עמרי מלבין
עמרי מלבין 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 40
השאלה מטעה טיפה.. השאלה אם מדובר פה בתחילת תהליך האקלום או בסופו.. כי מהרגע שמגיעים לגובה רב, אנחנו נגביר את קצב הנשימות שלנו, כמובן שבסוף האקלום זה ייפסק
by

כאשר בריאות Compliance נמוך, משמע:

1
done
by
מיין לפי