Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו המשפט המוטעה לגבי ההמופואזיס?

1
שאלה #23986
done

בקבוצות הדם (פנוטיפ) - (מהו המשפט הנכון?)

1
שאלה #23987
done

מה לא נכון לגבי הרטיקולוציט:

1
שאלה #23990
sentiment_very_satisfied

בטסיות הדם מתקיימים כל המשפטים הבאים פרט לאחד. מהו?

1
שאלה #23991
done

מה מהמדדים הבאים אינו משתנה בצורה דומה בשאיפה ונשיפה?

1
שאלה #23992
done

סדר את הנבדקים הבאים עפ"י מידת אוורור הנאדיות שלהם (בסדר יורד), בהנחה כי הנפח המת זהה בכל הנבדקים ובסדר גודל המקובל לאדם ממוצע. בזמן ניסוי: אופיר נשם 40 נשימות בדקה, נפח הנשימה הממוצעת שלו היה 200 מ"ל. זיו נשם נשימות עמוקות כ-750 מ"ל בכל נשימה בקצב של 13 נשימות לדקה. לעומר היה אוורור נאדיות של 5 ליטר.

1
שאלה #23995
done

Adi Fonea

Adi Fonea
לפני 5 חודשים
בטוח שזו התשובה?
0

עמרי מלבין

עמרי מלבין
לפני 5 חודשים
מה שבטוח זה חייב להיות ג או ד
0

Gadi Kovler

Gadi Kovler
לפני 5 חודשים
לפי משוואה: dVA/dt = (dTV/dt-VD)*Breaths/min TV - Tidal volume VD - נפח מת אם נקח בחשבון שהנפח המת הממוצע הוא 150, יוצא ש: זיו - 600*13= 7.8 ליטר. עומר - נתון 5 ליטר אופיר - 50*40 = 2 ליטר על כן, התשובה נכונה.
2

Adi Fonea

Adi Fonea
לפני 5 חודשים
תודה 3>
0

Neta Aviel

Neta Aviel
לפני 5 חודשים
אנחנו עבדנו לפי היחידות וראינו שנתון על אופיר 200 מ"ל ממוצע. לפי היחידות זה צריך להיות מ"ל לנשימה. לכן חילקנו את ה200 במספר הנשימות שלו (לדקה) - 40. ואז קיבלנו את המשוואות הבאות (מתוך הנחה שנפח מתח אצל כולם שווה (למשל 0)) : אופיר - (0.2/40)*40= 0.2 ליטר לדקה. זיו - 13*0.75= 9.75 ליטר לדקה. אופיר - 5 ליטר לדקה. ואז יוצאת תשובה ד.
0

Gadi Kovler

Gadi Kovler
לפני 5 חודשים
נראה לי שהכוונה בממוצע היא ממוצע לנשימה, לא לדקה, כלומר 0.2*40. כי אם הולכים לפי מה שאמרת הוא נשם 5 מ"ל בכל נשימה, שזה כמו לא לנשום בכלל, ועוד בזמן ריצה זה בכלל בעייתי. ולהניח שהנפח מת הוא 0 בשביל שוויון זה גם בעייתי, אפשר להניח שהוא 400 ואז זיו יוצא פחות מעומר. כלומר, עם 0 זה עובד סבבה, אבל עם ערך אחר זה לא... 150 זה הערך המשוערך במציאות. אבל אולי לא אמורים לדעת נפח מת מדוייק ואז להניח 0 זה סבבה... לא יודע :O
0

קצב הנשימה משתנה בהתאם למידת הפעילות בגופינו. לאיזה מדד בדם שינוי קצב הנשימה מגיב בצורה המיידית ביותר?

1
שאלה #23997
done

מה הקשר בין הרכב המזון לקצב הנשימה?

1
שאלה #24000
done

אילו מהתגובות הבאות אינו מתרחש בעת אקלום לנשימה בגבהים?

1
שאלה #24001
done

עמרי מלבין

עמרי מלבין
לפני 5 חודשים
השאלה מטעה טיפה.. השאלה אם מדובר פה בתחילת תהליך האקלום או בסופו.. כי מהרגע שמגיעים לגובה רב, אנחנו נגביר את קצב הנשימות שלנו, כמובן שבסוף האקלום זה ייפסק
1

כאשר בריאות Compliance נמוך, משמע:

1
שאלה #24002
done