Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

סמן ב"נכון" (צד ימין) את המשפטים הנכונים וב"לא נכון" (צד שמאל) את המשפטים הלא נכונים.

1
by
מיין לפי

סמן ב"נכון" (צד ימין) את המשפטים הנכונים וב"לא נכון" (צד שמאל) את המשפטים הלא נכונים.

1
by
מיין לפי

1
K
C
B
D
G
E
H
I
C
H
A
F
by
מיין לפי

1
F
B
E
N
C
N
D
by
מיין לפי

סמן ב"נכון" (צד ימין) את המשפטים הנכונים וב"לא נכון" (צד שמאל) את המשפטים הלא נכונים.

1
by
מיין לפי
by Matan Granit
Matan Granit 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
1. לדוחיים אין לולאת נלה, רק לעופות וליונקים. לכן שאלה לא הגיונית.
by

סמן ב"נכון" (צד ימין) את המשפטים הנכונים וב"לא נכון" (צד שמאל) את המשפטים הלא נכונים.

1
by
מיין לפי

שיווי המשקל של Hardy-Weinberg

1
by
מיין לפי

סמן נכון לא נכון:

1
by
מיין לפי

עובד בגן החיות התבקש לבצע מספר מדידות פיזיולוגיות על שני בעלי חיים, A   ו-B. מאחר שהוא היה מפוזר מאוד, הוא שכח לרשום את שמות בעלי החיים שאותם בדק ואת תאריכי הניסויים. כעבור זמן מה, כשהתברר עד כמה הוא מפוזר ברישומיו, הוא פוטר מעבודתו. מנהל גן החיות שמע עליך דברים טובים (בין היתר שמע שעברת בהצלחה מרובה את קורס החולייתנים) וקיבל אותך לאותה העבודה. המשימה הראשונה שלך בעבודה הייתה לנסות ולשחזר מי הם בעלי החיים A ו-B. שהשתתפו במדידות של העובד המפוזר (שמרוב כעס על פיטוריו סרב לענות לטלפונים בעניין הניסויים) על פי הנתונים הרשומים בטבלה, עליך לרשום אילו בע"ח יכולים להתאים ל-A ול-B (ייתכן שלאחת או אפילו לכל אחת מהאותיות יתאימו מספר בעלי חיים). היצור עשוי להיות במצב לא שגרתי, ואם כך היה, סביר להניח שהעובד המפוזר שכח לרשום זאת. אם נתקלתם בנתונים שעשויים להתייחס לבעל חיים במצב לא שגרתי, יש לרשום ליד שם בעל החיים את מצבו המיוחד.

מדידות B A
בטמפ' אויר של 27 מעלות C (נמדדה בצל) טמפ' הגוף של בעל החיים בשמש הייתה 37 37
בטמפ' אויר של 37 מעלות C (נמדדה בצל) טמפ' הגוף בצל הייתה 37 X
בטמפ' אויר של 15 מעלות C (שנמדדה בתוך המחסה של בעל החיים) טמפ' הגוף במחסה בלילה הייתה 15 30

1
by
מיין לפי

הסעיפים הבאים עוסקים בחושים המפותחים והמשמשים לתקשורת בין בעלי חיים אחדים. 
סמן נכון/לא נכון

1
by
מיין לפי