Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כיצד ישתנה סף פוטנציאל הפעולה, אם נעלה את המוליכות לאשלגן?

1
done
by
מיין לפי

כיצד ישתנה סף פוטנציאל הפעולה אם נעלה את המוליכות המקסימלית של הנתרן?

1
done
by
מיין לפי

מה קורה אם מקטינים את החדירות לאשלגן?

1
done
done
by
מיין לפי

מה יקרה כאשר מקטינים את ריכוז האשלגן החוץ תאי?

1
done
by
מיין לפי

אם מגדילים את ריכוז האשלגן החוץ תאי, זה יגרום ל:

1
done
by
מיין לפי

בזמן ערור של תא עצב, השיא של זרם האשלגן קורה:

1
done
by
מיין לפי

בתא בו זרם נתרן וזרם אשלגן בלבד (ניתן להניח שאין זרם דלף) נחסם זרם האשלגן על ידי חסם TEA. לאחר מכן נערכה סדרה של ניסויי voltage clamp ממתח המנוחה למתחי command הולכים וגדלים (יותר ויותר דפוליזטוריים). מניסויים אלו התקבלה משפחה של זרמים, וממנה משפחה של מוליכויות. כיצד מתנהגים שיא הזרם והמוליכות ככל שמתח ה-command יותר דפוליזטורי?

1
done
done
by
מיין לפי

מה מהבאים מאפיין את התקופה הרפרקטורית המוחלטת ב-Momentary IV curve?

1
done
done
by
מיין לפי

בזמן פוטנציאל מנוחה:

1
done
done
done
by
מיין לפי

בזמן פוטנציאל המנוחה של ממברנת תא העצב:

1
done
done
done
by
מיין לפי