Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

האם יש לציית להוראות שוטר הנוגדות את הוראות התמרורים/רמזורים המוצבים?

1
done
by
מיין לפי

באיזה הילוך ננהג בירידה תלולה?

1
done
by
מיין לפי

מהי דרך עירונית?

1
done
by
מיין לפי

מהי דרך סימון רכב מתחת ל 4 טון שהתקלקל בדרך?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

האם מותר להסיט את הידיים מההגה בזמן נהיגה?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

באיזה מצב ניתן לנסוע אחורה (הילוך רוורס)?

1
done
by
מיין לפי

מתי אורות האיתות מספיקים לנהיגה?

1
done
by
מיין לפי

מהו גובה מטען מקסימלי ברכב שמשקלו גדול מ 1.5 טון וקטן מ 3.5 טון?

1
done
by
מיין לפי

כמה נוסעים מותר להסיע במושב ליד הנהג?

1
done
by
מיין לפי

לאיזה מרחק מעירים אורות הדרך?

1
done
by
מיין לפי