Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

למי ניתן לשייך את מודל כדורי הבליארד של האטום

1
שאלה #24387
done

כיצד ביסס לבאוזייה את הכימיה כמדע מודרני?

1
שאלה #24388
done

כיצד תיקן בוהר את המודל של רתפרפורד

1
שאלה #24389
done

הראשון שהשתמש במושג אטום

1
שאלה #24390
done

חישוב מטען האלקטרון התאפשר מתוך:

1
שאלה #24391
done

מי גילה את הניוטון?

1
שאלה #24392
done

מה הייתה מסקנתו של בקרל מהשפעת האורניום על סרט הצילום

1
שאלה #24393
done

כיצד מתנהגים האלקטרונים ע"פ מודל האטום המודרני?

1
שאלה #24394
done

ניסוי שפורפרת קרני הקתודה הראה כי..

1
שאלה #24395
done

מי מההגדים הבאים *אינו* מאפיין של האטומים?

1
שאלה #24396
done