Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כיצד סרט הצילום של בקרל הושפע מהאורניום?

1
done
by
מיין לפי

כאשר מעוררים אלקטרון...

1
done
by
מיין לפי

כיצד ביסס לבאוזיה את הכימיה כמדע מודרני?

1
done
by
מיין לפי

מה הייתה מסקנתו של בקרל מהשפעת האורניום על סרט הצילום?

1
done
by
מיין לפי

מהו אורביטל?

1
done
by
מיין לפי

מהי יחידת המטען הקטנה ביותר בטבע?

1
done
by
מיין לפי

חישוב מטען האלקטרון התאפשר מתוך?

1
done
by
מיין לפי

למי ניתן לשייך את מודל כדורי הביליארד לאטום?

1
done
by
מיין לפי

כיצד מתנהגים אלקטרונים על פי מודל האטום המודרני?

1
done
by
מיין לפי

מי גילה את הניוטרון?

1
done
by
מיין לפי