Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בחיסון סביל, האדם המחוסן מקבל:

1
שאלה #25395
done

בגוף האדם הבריא יימצאו חיידקים בכל רגע נתון, כחלק מהפלורה הטבעית של הגוף, בפה, חלל האף ומערכת העיכול. מדוע לא יותקפו חיידקים אילו על ידי מערכת החיסון?

1
שאלה #25396
done

מערכת החיסון מגיעה לבשלות מספר חודשים לאחר הלידה. מדוע אם כן בבתי החולים מחוסנים תינוקות ביום הראשון להיוולדם?

1
שאלה #25397
done

חיסון הטטנוס יעיל לתקופה של חמש שנים לערך. הסיבה לכך היא:

1
שאלה #25398
done

איזה מהחומרים הבאים לא יעורר תגובה חיסונית במידה ויוזרק לאדם?

1
שאלה #25399
done

גן מדווח הוא גן שאנו למדים על היותו פעיל כיוון שהתוצר שלו:

1
שאלה #25400
sentiment_very_satisfied

מחזוריות שנתית פיסיולוגית והתנהגותית קיימת ב:

1
שאלה #25401
done

מי מהתופעות הפיסיולוגיות הבאות באדם אינה מושפעת ממחזוריות שנתית?

1
שאלה #25402
done

מלטונין, ידוע גם בכינוי "הורמון החושך" כיוון שהוא:

1
שאלה #25403
done

בסרט "מה קורה בגאטאקה", קבלה למקומות עבודה יוקרתיים מתבצעת על סמך:

1
שאלה #25404
done