Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בחיסון סביל, האדם המחוסן מקבל:

1
done
by
מיין לפי

בגוף האדם הבריא יימצאו חיידקים בכל רגע נתון, כחלק מהפלורה הטבעית של הגוף, בפה, חלל האף ומערכת העיכול. מדוע לא יותקפו חיידקים אילו על ידי מערכת החיסון?

1
done
by
מיין לפי

מערכת החיסון מגיעה לבשלות מספר חודשים לאחר הלידה. מדוע אם כן בבתי החולים מחוסנים תינוקות ביום הראשון להיוולדם?

1
done
by
מיין לפי

חיסון הטטנוס יעיל לתקופה של חמש שנים לערך. הסיבה לכך היא:

1
mood
by
מיין לפי

איזה מהחומרים הבאים לא יעורר תגובה חיסונית במידה ויוזרק לאדם?

1
done
by
מיין לפי

גן מדווח הוא גן שאנו למדים על היותו פעיל כיוון שהתוצר שלו:

1
done
by
מיין לפי

מחזוריות שנתית פיסיולוגית והתנהגותית קיימת ב:

1
done
by
מיין לפי

מי מהתופעות הפיסיולוגיות הבאות באדם אינה מושפעת ממחזוריות שנתית?

1
done
by
מיין לפי

מלטונין, ידוע גם בכינוי "הורמון החושך" כיוון שהוא:

1
done
by
מיין לפי

בסרט "מה קורה בגאטאקה", קבלה למקומות עבודה יוקרתיים מתבצעת על סמך:

1
done
by
מיין לפי