Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מדד קאפה בודק

1
done
by
מיין לפי

שיעור תמותה מתוקנן לגיל: פלורידה 5/1000 ובניו יורק 8/1000, כל סמך מידע זה בלבד:

1
done
by
מיין לפי

אם בפלורידה מתים יותר מאשר בניו יורק, האם מסוכן יותר לחיות בפלורידה?

1
done
by
מיין לפי

בזכות בדיקת ממוגרפיה הסרטן אובחן מוקדם, סימן שהבדיקה-

1
done
by
מיין לפי

במחקר בו יש תקופת דגירה ארוכה, איזה שיטת מחקר עדיפה?

1
done
by
מיין לפי

כאשר מתגלה תרופה למחלה הגורמת להארכת חיים, איזה שיעור לא יושפע?

1
done
by
מיין לפי

מדד הקשר במחקרים אקולוגיים הוא

1
done
by
מיין לפי

כאשר חוקרים מחלות נדירות, איזה שיטת מחקר עדיפה?

1
done
by
מיין לפי

SMR הוא מדד בו נעשה שימוש

1
done
by
מיין לפי

ערכה לבדיקת שתן אבחנה דלקת בדרכי השתן, בדיקה נוספת לא אבחנה אותה. הבדיקה-

1
mood
by
מיין לפי