Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בבאר שבע שוכן בית קברות צבאי לחללי מלחמת העולם הראשונה, שם קבורים חיילים משלוש מדינות. ציין שמות המדינות

1
done
by
מיין לפי

בקעת באר שבע שוכנת בקצה הצפוני של מדבר הנגב בגובה של..

1
done
by
מיין לפי

לאחר הברית עם אבימלך על באר המים נטע אברהם עץ שהיה סימלה של עיריית באר שבע. מה שם העץ?

1
done
by
מיין לפי

פארק נחל באר שבע הינו פארק עירוני ומטרופוליני ומשתרע לאורך של..?

1
done
by
מיין לפי

"ויצא יעקב מבאר שבע" מאז לא מתקיימת בבאר שבע מנהיגות יהודית, עד איזה שנה?

1
done
by
מיין לפי

מדוע נקראת העיר באר שבע?

1
done
by
מיין לפי

מי הם האבות ששכנו בבאר שבע?

1
done
by
מיין לפי

מה הייתה מטרת הקמת בית הסראייה, המבנה הציבורי הראשון שנבנה בשנת 1901?

1
done
by
מיין לפי

מי פיקד על הכוחות הכובשים את באר שבע מהתורכים?

1
done
by
מיין לפי

לאחר מלחמת העצמאות קיבל הוראה מהזקן לקבל את ניהול עניין... מי היה ראש העיר?

1
done
by
מיין לפי