Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איך תיראה הטקסטורה של סלע שחלקו נוצר בפנים כדור הארץ וחלקו על פני השטח?

1
done
by
מיין לפי

מצאתם סלע משקע באזור מכתש רמון, מה יכול להיות המקור שלו?

1
done
by
מיין לפי

מה אומרת מידת הפוליאציה של סלע מותמר על הסלע שממנו הוא נוצר?

1
done
by
מיין לפי

בטיול בסהרה הגעתם לאזור עשיר בסלעי גבס, מה תוכלו לספר על ההיסטוריה הגיאולוגית של המקום?

1
done
by
מיין לפי

סלעי משקע ממדבר אריזונה מורכבים מחלקיקים בגדלים שונים בעלי צורות זוויתיות משוננות. מה מהבאים נכון?

1
done
done
by
מיין לפי
by Eden Moyal
Eden Moyal 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 136
לא הבנתי... יש שתי תשובות נכונות?
by
by Zohari Adar
Zohari Adar 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 160
כן כשהאפשרויות מרובעות יש יותר מאפשרות אחת
by

מה הרכבת הסלעים המשוער (באחוזים) של הסלעים בקרום כדור הארץ?

1
done
by
מיין לפי

מה לא יכול להתרחש בגבולות סגירה?

1
done
by
מיין לפי

מה מניע את תנועת הלוחות?

1
done
by
מיין לפי

מה ניתן לומר על הקרום הימי בגבולות פתיחה?

1
done
done
by
מיין לפי

מצאתם באוקיינוס שרשרת איים געשיים ומולה בקע מאוד עמוק. איך נוצרה תצורת נוף זו?

1
done
by
מיין לפי