Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

למה משתמשים במראה פראבולית במערכת שמש?

1
done
by
מיין לפי

ביומסה מורכבת :

1
done
by
מיין לפי

מהי טמפרטורת פני השמש ?

1
done
by
מיין לפי

אנרגיה גיאו-תרמית מועברת לריכוזים תת קרקעיים של אילו מהבאים?

1
done
by
מיין לפי

אילו סוגים של קרינת השמש קיימים?

1
done
by
מיין לפי

מהי המראה תרמוכימית?

1
done
by
מיין לפי

.גזיפיקציה היא תהליך:

1
done
by
מיין לפי

איזה סוג של קרינה השמש יכול להיות מרוכז כדי לקבל טמפרטורות גבוהות מאוד במתקנים תרמו-סולאריים?

1
done
by
מיין לפי

.עיכול אנאירובי הוא:

1
done
by
מיין לפי

מהי הטמפרטורה הממוצעת של האטמוספירה ?

1
done
by
מיין לפי