Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות:

1
done
by
מיין לפי

תפקידו העיקרי של בלם עזר (חנייה) ברכב הוא:

1
done
by
מיין לפי

אילו אביזרים מקטינים את חומרת הפגיעה בנוסעים בתאונת דרכים?

1
done
by
מיין לפי

כיצד תבצע הורדת הילוכים בעלייה ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית, ללא עזרת ידית ההילוכים?

1
done
by
מיין לפי
by Felix Avshalom
Felix Avshalom 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מי ‏מטומטם שקבע שהורדת הילוכים בעליה עושים בעזרת לחיצה חזקה על הגז (קיק דאון)?
by
by Rotem Grimberg
Rotem Grimberg 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 472
תתפלא אבל זה נכון.. קיק דאון מוריד הילוך וללא עזרת ידית ההילוכים זאת גם האופציה היחידה חוץ מלעצור.
by
by David Barzelay
David Barzelay 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
פליקס זה נכון ניתן בלחיצת דוושת דלק עד הסוף להוריד הילוך בעליה....כמו כן דבר יפה כך זה לא מכובד.......
by

כדי לעבור ממצב חנייה P למצב נסיעה R או D, ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית עליך:

1
done
by
מיין לפי

"שמירת רווח מהרכב שלפניך בעת הנהיגה משפיעה על צריכת הדלק ועל הבלאי של הרכב". נכון או לא?

1
done
by
מיין לפי

מהו רכב היברידי (כלאיים):

1
done
by
מיין לפי

ברכב היברידי (רכב כלאיים):

1
done
by
מיין לפי

כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים דולקת בעת הנסיעה?

1
done
by
מיין לפי

כיצד מושגת הבלימה במערכות בלימה ברכב?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי