Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות:

1
mood

תפקידו העיקרי של בלם עזר (חנייה) ברכב הוא:

1
done

אילו אביזרים מקטינים את חומרת הפגיעה בנוסעים בתאונת דרכים?

1
done

כיצד תבצע הורדת הילוכים בעלייה ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית, ללא עזרת ידית ההילוכים?

1
done

Felix Avshalom

Felix Avshalom
יותר מ-6 חודשים
מי ‏מטומטם שקבע שהורדת הילוכים בעליה עושים בעזרת לחיצה חזקה על הגז (קיק דאון)?
1

Rotem Grimberg

Rotem Grimberg
יותר מ-6 חודשים
תתפלא אבל זה נכון.. קיק דאון מוריד הילוך וללא עזרת ידית ההילוכים זאת גם האופציה היחידה חוץ מלעצור.
1

כדי לעבור ממצב חנייה P למצב נסיעה R או D, ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית עליך:

1
sentiment_very_satisfied

"שמירת רווח מהרכב שלפניך בעת הנהיגה משפיעה על צריכת הדלק ועל הבלאי של הרכב". נכון או לא?

1
done

מהו רכב היברידי (כלאיים):

1
done

ברכב היברידי (רכב כלאיים):

1
done

כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים דולקת בעת הנסיעה?

1
done

כיצד מושגת הבלימה במערכות בלימה ברכב?

1
done