Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

סינפסה ורצפטור לאצטיל כולין:

1
mood
done
by
מיין לפי

מה לא נכון באשר למסלול ההובלה:

1
done
by
מיין לפי
by Jin Yahell
Jin Yahell 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
הראשון גם לא נכון. קיים בו אקטין
by

מה יכול להיות בתאי הגנגיליון של הרשתית בשימפנזה?

1
done
done
done
by
מיין לפי
by Racheli Sarafian
Racheli Sarafian 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
איך יודעים את זה?
by

בשבט של גמדים באפריקה נתגלו דפוסי ראייה שונים מהמוכר. בני השבט ראו את אשליית הסריג של הרמן כאשר התמונה נראתה ממרחק 30 ס”מ וגם ממרחק 80 ס”מ. בנוסף והם ראו את האשליה גם כאשר הקווים היו עקומים (כמו התמונה במצגת). האם התיאוריה הקיימת כיום המסבירה את התופעה מתאימה לשבט זה?

1
mood
by
מיין לפי

תאי חישה

1
done
done
done
done
by
מיין לפי
by Yoni Yosefi
Yoni Yosefi 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
שדה החישה באצבע יותר גדול מזה שבאמה לא? או שאני מבין לא נכון וכמה שהוא יותר גדול יש פחות תחושה? ומה זה אומר ששדות החישה של רצפטורים שניוניים קטנים מאלו של רצפטורים רראשוניים?
by
by Shahar Sagie
Shahar Sagie 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
שדה החישה של האצבע מאוד קטן אז אפשר להבדיל טוב בין 2 נקודות, בעוד שבאמה השדה גדול ולרוב לא נבדיל בין שתי נקודות מגע שונות. בנוגע לשדות החישה של רצפטורים שניוניים- בגלל שיש עליהם אינהיביציה במידה ויש מגע באיזור ההיקף של השדה הרצפטיבי נראה שבקצה השדה הרצפטור הראשוני כן ייתן חיווי אבל הרצפטור השניוני לא. יש גרף שמדגים את זה במצגת.
by
by Shahar Sagie
Shahar Sagie 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
כנראה שסעיף 5 לא מנוסח בצורה הטובה ביותר- האמפליטודה זה לא מדויק, קצב הירי של התאים האלה תמיד יעלה. או שלא הבנתי את הסעיף
by

נתון תא שפוטנציאל המנוחה שלו הוא 65-, ופוטנציאל המנוחה של אשלגן הוא 80-. אם נעלה את המתח ל-100 באיזה כיוון יזרמו יוני האשלגן?

1
done
by
מיין לפי

  -  הקורטיקו-ספינלlateral cortico-spinal

1
done
by
מיין לפי
by Yoni Yosefi
Yoni Yosefi 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
הקורטיקו-ספינל זה האיזור המוטורי- הנוירון מהקורטקס מתחבר ישירות לאלפא מוטורנוירון באיזור שהוא רוצה להפעיל.
by

מה נכון לגבי תא במצב מנוחה?

1
done
done
done
by
מיין לפי

נתון רצפטור ניקוטין :

Ek = -90mv

Ena = +50mv

 

gna = gk

1
mood
by
מיין לפי

אפאזיה:

1
done
by
מיין לפי