Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

סינפסה ורצפטור לאצטיל כולין:

1
שאלה #3279
done
done

מה לא נכון באשר למסלול ההובלה:

1
שאלה #3280
done

Jin Yahell

Jin Yahell
יותר מ-6 חודשים
הראשון גם לא נכון. קיים בו אקטין
0

מה יכול להיות בתאי הגנגיליון של הרשתית בשימפנזה?

1
שאלה #3281
done
done
done

Racheli Sarafian

Racheli Sarafian
יותר מ-6 חודשים
איך יודעים את זה?
1

בשבט של גמדים באפריקה נתגלו דפוסי ראייה שונים מהמוכר. בני השבט ראו את אשליית הסריג של הרמן כאשר התמונה נראתה ממרחק 30 ס”מ וגם ממרחק 80 ס”מ. בנוסף והם ראו את האשליה גם כאשר הקווים היו עקומים (כמו התמונה במצגת). האם התיאוריה הקיימת כיום המסבירה את התופעה מתאימה לשבט זה?

1
שאלה #3282
done

תאי חישה

1
שאלה #3283
done
done
done
done

Yoni Yosefi

Yoni Yosefi
יותר מ-6 חודשים
שדה החישה באצבע יותר גדול מזה שבאמה לא? או שאני מבין לא נכון וכמה שהוא יותר גדול יש פחות תחושה? ומה זה אומר ששדות החישה של רצפטורים שניוניים קטנים מאלו של רצפטורים רראשוניים?
4

Shahar Sagie

Shahar Sagie
יותר מ-6 חודשים
שדה החישה של האצבע מאוד קטן אז אפשר להבדיל טוב בין 2 נקודות, בעוד שבאמה השדה גדול ולרוב לא נבדיל בין שתי נקודות מגע שונות. בנוגע לשדות החישה של רצפטורים שניוניים- בגלל שיש עליהם אינהיביציה במידה ויש מגע באיזור ההיקף של השדה הרצפטיבי נראה שבקצה השדה הרצפטור הראשוני כן ייתן חיווי אבל הרצפטור השניוני לא. יש גרף שמדגים את זה במצגת.
0

Shahar Sagie

Shahar Sagie
יותר מ-6 חודשים
כנראה שסעיף 5 לא מנוסח בצורה הטובה ביותר- האמפליטודה זה לא מדויק, קצב הירי של התאים האלה תמיד יעלה. או שלא הבנתי את הסעיף
0

נתון תא שפוטנציאל המנוחה שלו הוא 65-, ופוטנציאל המנוחה של אשלגן הוא 80-. אם נעלה את המתח ל-100 באיזה כיוון יזרמו יוני האשלגן?

1
שאלה #3284
done

  -  הקורטיקו-ספינלlateral cortico-spinal

1
שאלה #3285
done

Yoni Yosefi

Yoni Yosefi
יותר מ-6 חודשים
הקורטיקו-ספינל זה האיזור המוטורי- הנוירון מהקורטקס מתחבר ישירות לאלפא מוטורנוירון באיזור שהוא רוצה להפעיל.
5

מה נכון לגבי תא במצב מנוחה?

1
שאלה #3286
done
done
done

נתון רצפטור ניקוטין :

Ek = -90mv

Ena = +50mv

 

gna = gk

1
שאלה #3287
sentiment_very_satisfied

אפאזיה:

1
שאלה #3288
done