Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/55

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מהמשפטים הבאים מתאר באופן הנכון ביותר את התפיסה השיווקית-חברתית?

(25 נק') - שאלה #28139

איזה מהבאים הוא דגמה למחקר תיאורי :

(25 נק') - שאלה #28148

מערכות ממוחשבות מסוג (PRM (Partner relationship management מיועדת ל:

(25 נק') - שאלה #28155

מה מהבאים נכון לגבי מיצוב?

(25 נק') - שאלה #28196