Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/64

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהם הקריטריונים לקביעת EER למבוגרים ?

(25 נק') - שאלה #28455

מאזן חנקן שלילי בגוף מצביע על:

(25 נק') - שאלה #28459

פרה ביוטיקה קשורה להכל, פרט :

(25 נק') - שאלה #28441

לקביעת RDA :

(25 נק') - שאלה #28454