Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/64

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מהמחלות אינה נגרמת כתוצאה מהשמנה?

(25 נק') - שאלה #28421

מה אינו נחשב גורם סביבתי להשמנה?

(25 נק') - שאלה #28439

מה מתאר השטח מתחת לעקומות?

(25 נק') - שאלה #28468

מה מבין המאכלים הבאים הכי יתאים בתור מקור לפחמימה לחולה סכרת ?

(25 נק') - שאלה #28480