Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 13

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הסדרה המונה את מספר המינים הרב ביותר במחלקת הדו-חיים היא:

(20 נק') - שאלה #3991

מה נכון?

(20 נק') - שאלה #3992

כיצד הקרפדה מגלה את טרפה?

(20 נק') - שאלה #3993

איזה משפט מתאר נכונה את הגלגול בדו חיים?

(20 נק') - שאלה #3994

אילו מהמשפטים הבאים הוא הנכון:

(20 נק') - שאלה #3995