Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/65

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

קבוצת כלי הקשת ממוקמת:

(10 נק') - שאלה #28618

כמה יצירות בהיסטוריה של המוסיקה נכתבו בהשראת הפרעה רפואית?

(10 נק') - שאלה #28626

מה מאפיין את סידור הצלילים בסולם ובהרמוניה של המוסיקה המערבית?

(10 נק') - שאלה #28631

דרג את גובה המנעד של כלי הקשת ,כשהגבוה ביותר הוא הראשון והנמוך ביותר הוא האחרון:

(10 נק') - שאלה #28642

מוטיב חוזר בסימפוניות של מהלר הוא:

(10 נק') - שאלה #28704

ברוב המקרים, הביט החזק בתיבה הוא:

(10 נק') - שאלה #28707

הדגש בכלי ההקשה הנמוכים בסמבה הברזילאית הוא:

(10 נק') - שאלה #28713

הקצבים הבלקניים מתאפיינים:

(10 נק') - שאלה #28721

הכלי הגבוה ביותר בכלי העץ :

(10 נק') - שאלה #28733

הכלי שלפיו מכוונים את התזמורת הוא :

(10 נק') - שאלה #28769