Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 63

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. פוטנציאל הפעולה הכרחי לשחרור הניורוטרנסמיטור כי הוא גורם ל:

(20 נק') - שאלה #28806

תאי עצב במﬠרכת העצבים המרכזית מתקשרים זה עם זה באמצעות סינפסות כימיות, מה נכון?

(20 נק') - שאלה #28807

מה מהמשפטים הבאים אודות רצפטורים מסוג AMPA נכון?

(20 נק') - שאלה #28808

אופן הפעולה של נוירוטרנסמיטורים על התא הפוסט סינפטי הוא:

(20 נק') - שאלה #28809

מה נכון לגבי עצבים פארהסימפטטים?

(20 נק') - שאלה #28810