Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/454

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

למה נגרם נזק אקוסטי בעקבות פגיעה בתאי השערה החיצוניים?

(10 נק') - שאלה #29199

מה נכון לגבי הSCN?

(10 נק') - שאלה #29234

מה קרוב לוודאי התרחש בעקבות מה שקרה? (בהמשך לגרף החתול)

(10 נק') - שאלה #29175

חוק גיוס שרירים הקובע שיש יחס בין גודל השריר וסדר ההפעלה:

(10 נק') - שאלה #29468

18. שטף של יוני נתרם לתוך התא הוא :

(10 נק') - שאלה #29169

מה קובע את הלחץ החלקי של החמצן באויר הפתוח?

(10 נק') - שאלה #29573

גידול הגורם הפרשה מוגברת של סקרטין יגרום ל:

(10 נק') - שאלה #29450

כאשר ההחזר הוורידי יורד, תפוקת הלב (cardiac output) :

(10 נק') - שאלה #29542

ירידה בהפרשת הסורפקטנט תגרום ל:

(10 נק') - שאלה #29472

מה מהתופעות הבאות מוסברת ע"י פלסטיות של קליפת המוח?

(10 נק') - שאלה #29430