Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/41

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

שלבי הזחילה בפלדה וסגסוגות

(25 נק') - שאלה #4233

מדוע מגבילים את תכולת הזרחן והגופרית בפלדה?

(25 נק') - שאלה #4235

השפעת הטמפ' בבטונים (שלבי ההשפעה לפי הטמפ'):

(25 נק') - שאלה #4247

מאפייני זכוכית בטחון

(25 נק') - שאלה #4256