Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/132

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בהסדר טיעון (עסקת טיעון), עד ל"כריתתו" של "ההסדר" בין הצדדים:

(10 נק') - שאלה #32444

חיסיון לקוח ושל בעלי המקצוע הבאים: פסיכולוג, רופא ועורך דין הוא מוחלט, ואין להביאו כראייה בבית משפט

(10 נק') - שאלה #32431

גישור כאלטרנטיבה להליך שיפוטי:

(10 נק') - שאלה #32249

אדם מזוכה "בהרכעת דין" בבית המשפט לענייני תעבורה. המדינה רשאית לערער לבית המשפט המחוזי.

(10 נק') - שאלה #32110

כעקרון ובכפוף לחריגים שיטת המשפט הנהוגה בישראל היא:

(10 נק') - שאלה #32433

גבר פנוי מתכחש לעצם היותו אב לתינוק שנולד מאישה פנויה. לאחר משא ומתן רציני בין הגבר והאישה, מסכימים הם בכתב לפנות לבורר אשר יכריע בסוגיה. לאחר שהבורר שומע את הצדדים הוא פוסק לטובת האישה קרי הילד הוא בנו של הגבר. הם פסק בוררות זה מחייב?

(10 נק') - שאלה #30053

מותב של בית הדין האזורי לעבודה הוא:

(10 נק') - שאלה #30050

הליך המתנהל בבית המשפט העליון בין שני צדדים על סך של 4 מיליון ש''ח. התווה את הדרך להגעתו לשם.

(10 נק') - שאלה #30003

"הלכה פסוקה" - תקדים מנחה ותקדים מחייב המדינת ישראל.

(10 נק') - שאלה #32242

הבוררות על פי חוק הבוררות היא דרך לפיתרון סכסוכים אזרחיים ובפליליים.

(10 נק') - שאלה #30022