Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/132

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כל RES-JUDICADA בין צדדים במהלך משפט אזרחי הוא בהכרח גם הלכה פסוקה-תקדים

(10 נק') - שאלה #29997

פלוני ואלמוני ניהלו בוררות. לאחר מספר ישיבות הסכימו לנסות ולפתור את הסכסוך על דרך הגישור. כן הסכימו שאותו בורר יערוך ביניהם גישור. הבורר מסכים. לאחר מספר ישיבות, לא צולח בידי הבורר-מגשר להביא אותם לעמק השווה. אלמוני מבקש להמשיך את תהליך הבוררות. פלוני מסרב הגם שכך סיכמו לפני הפנייה לגישור.

(10 נק') - שאלה #30078

פלוני מגיש תביעה אזרחית בבית המשפט נגד אלמוני על סך 1200 ש"ח (אלף מאתיים ש"ח בלבד). פלוני זוכה בתביעתו. אלמוני מבקש לערער. הערעור יהיה: (היועץ המשפטי לממשלה המייצג את הציבור בעתירות לבג"ץ)

(10 נק') - שאלה #32068

לאחר 1992 מחוקקת הכנסת חוק וזו לשונו: "כל אדם שיורשע בעבירה או אינוס, דינו אחת: גזר דין מוות". מה דעתך על הוראת חוק זו?

(10 נק') - שאלה #32232

פלוני, תושב נצרת, תובע את אלמוני, תושב תל אביב, על סך 500 ש"ח. התביעה תוגש:

(10 נק') - שאלה #32240

המציית והמבצע לפקודה בלתי חוקית בעליל:

(10 נק') - שאלה #32423

שופט של בית המשפט שלום מרשיע, במסגרת הסדר טיעון, נאשם ומטיל עליו עונש של שנתיים מאסר בפועל. מי רשאי לערער ולהיכן?

(10 נק') - שאלה #32430

חיסיון לקוח ושל בעלי המקצוע הבאים: פסיכולוג, רופא ועורך דין הוא מוחלט, ואין להביאו כראייה בבית משפט

(10 נק') - שאלה #32431

לאחר 1992 מחוקקת הכנסת חוק וזו לשונו: "כל אדם שיורשע בעבירה של שוד אלים ומזוין בו יפצעו אנשים, דינו אחת: גזר דין מוות". מה דעתך על הוראת חוק זה:

(10 נק') - שאלה #32443

האוסף של הכללים המוסריים באשר הם ואשר עליהם יש קונזנזוס חברתי, מחייב ומהווה את הגדרת "הכלל המשפטי" על פי המלומד קלזן

(10 נק') - שאלה #32448