Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/10

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בוב משתמש בהצפנת RSA. מהו המפתח הציבורי של בוב (e,n) אם יודע כי המספרים הראשוניים בהם בוב השתמש ליצירת המפתחות הם 5 ו-7 והמפתח הפרטי שלו הוא 29?

(16.67 נק') - שאלה #30089

TCP Flow control

(16.67 נק') - שאלה #30080

Message Authentication Code (MAC) is used for:

(16.67 נק') - שאלה #30090

תענה

(16.67 נק') - שאלה #30087

tcp ssthresh variable

(16.67 נק') - שאלה #30083

האם המשפט הבא נכון: "בפרוטוקול DNS על גבי רשת ללא שגיאות ואיבודים כל חבילות הIP יגיעו בהתאם לסדר שליחם אל תהליך היעד.

(16.67 נק') - שאלה #30086