Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/455

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בתיאטרון האבסורד:

(20 נק') - שאלה #5599

מתי התפתחה הקומדיה דל ארטה באיטליה?

(20 נק') - שאלה #10164

מי מהבאים היה בימאי/כותב בתקופת הרנסאנס

(20 נק') - שאלה #16119

איזו הצגה מוזכרת בהרצאה כהצגה של ברכט?

(20 נק') - שאלה #5594

בתאטרון של יוון העתיקה:

(20 נק') - שאלה #6349