Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/406

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

"עריכה מוזיקלית" היא שימוש מגוון במוזיקה קיימת ולא הלחנה של קטעים חדשים.

(20 נק') - שאלה #5585

במחזה החשוב והידוע "מחכים לגודו"

(20 נק') - שאלה #5627

מהו העיקרון בתיאטרון האפי?

(20 נק') - שאלה #5713

איזה ז'אנר לא היה פופולארי ברומא?

(20 נק') - שאלה #5720

מי כתב את המחזה "סיזווה בנזי מת"?

(20 נק') - שאלה #10175