Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/108

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ביוסטרטיגרפיה

(25 נק') - שאלה #31293

תצורה היא

(25 נק') - שאלה #31343

מה חשיבותו של לוג אקוסטי בקידוח?

(25 נק') - שאלה #31353

לאיזה מכניזמים יש ההשפעה הגדולה ביותר על שינויים בגובה פני הים בזמן הקצר ביותר

(25 נק') - שאלה #31397