Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/218

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי השיטה למערכת המתאימה לכל מקום

(10 נק') - שאלה #4772

באיזה שנה התחילו לייצר מערכות אינטראקטיביות עם מניפולציה ישירה

(10 נק') - שאלה #4779

מתג של תריס חשמלי עובד בצורה הבאה: לחיצה למעלה מורידה את התריס ולחיצה למטה מעלה את התריס. הבעיה עם עיצוב זה היא ב -

(10 נק') - שאלה #4809

מה מהבאים מתאר בצורה נכונה את הקשר בין מודל קונספטואלי למודל מנטאלי?

(10 נק') - שאלה #4818

באיזה שלב נגדיר כמה סוגי מטלות יש לנו? (LUCID)

(10 נק') - שאלה #4860

מה הבאים אינו דוגמה לסגנון אינטראקציה?

(10 נק') - שאלה #4869

מה מהבאים אינו נכון לגבי SUS

(10 נק') - שאלה #9843

מה אומר החוק הישראלי על נגישות

(10 נק') - שאלה #13476

שאלה על תאונות דרכים בארה"ב בגלל שימוש בפלאפון

(10 נק') - שאלה #13815

לפי USABILITY מה נלקח בחשבון?

(10 נק') - שאלה #18489