Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/229

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כאשר יש אינטראקציה שבה תצוגה מתחלפת בין משקל בקילוגרם למשקל בפאונד. המשתמש חשב שמשקל שמוצג הוא בק"ג ולמעשה הוא לא היה. זוהי שגיאה מסוג:

(10 נק') - שאלה #4752

אם נרצה לפתח מוצר כך שנוכל להפיץ אותו בכל העולם ללא צורך בשינויים נשתמש ב:

(10 נק') - שאלה #4755

איזו מהבעיות הבאות הכי פחות סביר שתתגלה בבדיקה היוריסטית (בחר תשובה אחת)?

(10 נק') - שאלה #4812

יעילות הקלדת טקסט מוגדרת כמספר הקשות לתו. דרג את השיטות הבאות לפי יעילותן (גבוה בצד ימין, נמוך בצד שמאל) -

(10 נק') - שאלה #4821

ניסיתי למחוק קובץ וקפצה לי הודעת מערכת המודיעה לי כי אם אני אמחק את הקובץ ייתכן ומערכת ההפעלה תקרוס ושאלה אותי האם ברצונה להמשיך.זוהי דוגמה ל:

(10 נק') - שאלה #4855

מה כמות הצבעים המקסימלית לשימוש באתר?

(10 נק') - שאלה #4868

לפי המאמר של Meyer, שנקרא Millenials as Digital Natives: Myths and Realities, המחברת אומרת ש״דור המילניום״ (ילידי 1980-2000)

(10 נק') - שאלה #13466

לפי הסרטון שהראינו בכיתה על מייסדי מקדונלדס, באיזה סוג הערכת שימושיות נעשתה שימוש

(10 נק') - שאלה #13806

מה ניתן ללמוד מהמשפט של אפל נגד סמסונג

(10 נק') - שאלה #13826

change blindness יכול להיגרם עקב

(10 נק') - שאלה #13828