Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 101

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהבאים נכון לגבי היררכיית הצרכים של מאסלו ?

(20 נק') - שאלה #31885

אלו מהבאים קשור לביקורת על המודל של מאסלו?

(20 נק') - שאלה #31886

מה מהבאים נכון לגבי תאורית שני הגורמים של הרצברג ?

(20 נק') - שאלה #31887

מה מהבאים מהווה את הביקורת על התאוריה של הרצברג ?

(20 נק') - שאלה #31888

כיצד בא לידי ביטוי בשוק העבודה היישום של מאסלו?

(20 נק') - שאלה #31889