Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 66

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו השימוש העקרי של סיסמא

(20 נק') - שאלה #4883

איזו שיטת זיהוי ביומטרית מהבאים היא האמינה ביותר

(20 נק') - שאלה #4884

איזה משיטות בקרת הגישה הבאות מבוססת על Security labels?

(20 נק') - שאלה #4885

איזה IP/TCP פורט תאסרו לשימוש ברשת הפנימית?

(20 נק') - שאלה #4886

איזה מהבאים אינו רכיב פאונדמנטלי להתראה במערכת IDS?

(20 נק') - שאלה #4887