Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/147

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בדוגמת Rover for Mars– סמן מה נכון

(10 נק') - שאלה #32403

מה המשפט הנכון לגבי אשליית פונזו והחדר של איימס?

(10 נק') - שאלה #32383

מה המשפט הנכון לגבי ביצוע המטלות לפי התרשים הבא?

(10 נק') - שאלה #32385

מה המטרה של חליפת הגיל השלישי

(10 נק') - שאלה #34266

לפי חוק פיטס האם יתכן מצב בו מדד הקושי זהה, אך המטרות נמצאות במרחקים שונים?

(10 נק') - שאלה #34254

בתהליך Top down מעורבים:

(10 נק') - שאלה #32395

בשתי האשליות התפיסתיות - פונזו והחדר של איימס - אחד האובייקטים נתפס כקטן יותר מאשר האובייקט השני למרות שבפועל גודלם זהה. איזה מהמשפטים הבאים נכון:

(10 נק') - שאלה #34298

מה לא נכון לגבי ג'ויסטיק?

(10 נק') - שאלה #32378

בדואר מגיעות חבילות רבות הצריכות להשלח לכתובות שונות באזורים שונים. איזה בקר מתאים ביותר להזנת קוד איזורי (המורכב מאותיות ומספרים) על החבילות?

(10 נק') - שאלה #32372

במערכת מסדר ראשון החזרת אמצעי ההפעלה לנקודת האפס תגרום ל:

(10 נק') - שאלה #32282