Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 19

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הפרשה אנדוקרינית היא

(20 נק') - שאלה #33156

מערכת ההפרשה הפנימית פועלת לשם השגת בקרה הומאוסתאטית בדומה ל, ובמשולב עם-

(20 נק') - שאלה #33157

היכן נוצרים ההורמונים הפועלים בגופם של בעלי חיים?

(20 נק') - שאלה #33158

הורמונים ידועים כחומרים המופרשים ע"י בלוטות, ישירות לתוך הדם. איך תסביר את העובדה שהם פועלים בדרך כלל רק באברי מטרה מסוימים המגיבים להם?

(20 נק') - שאלה #33159

הלבלב הוא בלוטה "דו תכליתית": הוא מתפקד הן כבלוטת הפרשה פנימית והן כבלוטת הפרשה חיצונית, זה בא לידי ביטוי בכך שהוא:

(20 נק') - שאלה #33160