Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/178

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

34. מהו תפקיד משאבת ההזרקה?

(10 נק') - שאלה #4966

151. כיצד יש לפעול במקרה של התראת לחץ שמן נמוך?

(10 נק') - שאלה #5083

98. כיצד משומנים חלקי המנוע, במנוע בנזין חיצוני דו פעימתי ?

(10 נק') - שאלה #5030

127. מה מודד בדרך כלל מד החום במנוע דיזל?

(10 נק') - שאלה #5059

29. היכן מרוכז השמן במנוע דיזל?

(10 נק') - שאלה #4961

73. מתי יהיה לחץ השמן גבוה יותר?

(10 נק') - שאלה #5005

מהם תפקידי טבעות הבוכנה?

(10 נק') - שאלה #4944

30. מהו תפקידו העיקרי של מפוח האוויר במנוע דיזל 2 פעימות?

(10 נק') - שאלה #4962

43. מה יכולה להיות הסיבה שמשאבת השיפוליים הצנטריפוגלית איננה מצליחה לפלוט את המים לים?

(10 נק') - שאלה #4975

35. למה מסוגלת משאבת בוכנה?

(10 נק') - שאלה #4967