Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/56

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מדוע יש צורך לבצע התמרה מבוקרת של הפפטידים RGD ו-HBP על גבי האלגינט בתהליכי הנדסת רקמה?

(25 נק') - שאלה #5467

איזו תכונה לא דרושה מהמטריצה כדי שתשמש מצע גידול לתאים?

(25 נק') - שאלה #5471

מה הבעיות בהשתלת תאים מייצרי אינסולין בקפסולות פולימריות

(25 נק') - שאלה #5496

איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון בנוגע לרצף ה-RGD ?

(25 נק') - שאלה #5525