Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/56

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה לא נכון עבור דמויי רקמה ( tissue analogs ) אשר משמשים להדגמה של wound healing response?

(25 נק') - שאלה #5494

איזה מהתאים הבאים בא ממקור מזנכימלי (mesenchymal)

(25 נק') - שאלה #5480

מה לא נחשב כאתגר עיקרי בפיתוח ביוראקטור?

(25 נק') - שאלה #5484

מה אינו נחשב כקושי בהנדסת רקמת תאים המפרישים אינסולין מתאי גזע עובריים

(25 נק') - שאלה #5506