Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/86

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הפוסטולט הראשון של קוך לאבחון פתוגניות של חיידק קובע ש-"החיידק נמצא בכל בעלי החיים החולים במחלה, אך לא בבריאים". פוסטולט זה:

(10 נק') - שאלה #5531

מי מבין הבאים מאפיים כרונולוגיה של התפתחות ביופילם של חיידקי Pseudomonas aeruginosa?

(10 נק') - שאלה #5532

מהו סדר התהליכים במחזור של פאג' ליטי?

(10 נק') - שאלה #5534

אפיזום (episome) ופלסמיד הם שמות נרדפים

(10 נק') - שאלה #5537

תגובת ה-SOS ב-E. Coli נשלטת הן על ידי בקרת שעתוק שלילית והן על ידי בקרה שלאחר התרגום.

(10 נק') - שאלה #5541

האנטיביוטיקה פניצילין היא מקרה פרטי של מעכב אנזימטי לא תחרותי

(10 נק') - שאלה #5581

בהדבקה על ידי בקטריופאג'ים אלים, שלב ה-eclipse מאופיין על ידי:

(10 נק') - שאלה #5766

חיידק אשר מנצל אנרגיית שמש, H2S כמקבל אלקטרונים ו-CO2 כמקור פחמן בלעדי הוא חיידק:

(10 נק') - שאלה #5781

הצירוף השכיח במערכות quorum sensing של חיידקי גראם חיוביים הוא:

(10 נק') - שאלה #5799

תרכובות סולפה מעכבות סינתזה של חומצה פולית ולכן כאשר מצע הגידול מכיל חומצה פולית, לתרכובות הסולפה אין אפקט אנטי-בקטריאלי

(10 נק') - שאלה #5806